plik foto id: 1400002558

SZCZEGÓŁY ZGŁOSZONEGO ZADANIA DO MARSZAŁKOWSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Numer ID: 7
Tytuł zadania: "Aktywna integracja-łączą nas ludzie i pasja”
Zasięg zadania: Powiatowy - powiat: strzelecki (od 50 000 do 100 000 zł)
Powiat i Gmina: ( powiat strzelecki ) - Izbicko, ( powiat strzelecki ) - Strzelce Opolskie
Charakter zadania: inny (mieszczący się w granicach zadań województwa określonych ustawami)
Skrócony opis zadania: Projekt "Aktywna integracja-łączą nas ludzie i pasja” ma przede wszystkim charakter prospołeczny i sportowy, celem projektu jest integracja społeczna naszej ludności oraz promowanie „Kultury i sportu dla rodziny" poprzez organizację festynów sportowych, konkursów, parady, spotkań, plenerów, przedsięwzięć kulturalnych o zasięgu powiatowym, sprzyjających rozwojowi. Zadanie jest komplementarne z celami wpisanymi w strategię rozwoju dla mieszkańców naszego województwa czyli wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnej, porządek i bezpieczeństwo publiczne. W ramach realizacji zadania "Aktywna integracja łączą nas ludzie i pasja " planuje się zorganizowanie 4 imprezy dla mieszkańców powiatu strzeleckiego.
Szacunkowe koszty: 100 000.00 zł brutto
Zweryfikowany kosztorys zadania: 100 000.00 zł brutto
Ocena formalna: Zadanie uzyskało pozytywną ocenę: TAK
Ocena merytoryczna: POZYTYWNIE ZWERYFIKOWANE - ZADANIE REKOMENDOWANE DO PODDANIA GO POD GŁOSOWANIE
Dopuszczenie do głosowania: DOPUSZCZONE DO GŁOSOWANIA