plik foto id: 1400002558

SZCZEGÓŁY ZGŁOSZONEGO ZADANIA DO MARSZAŁKOWSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Numer ID: 6
Tytuł zadania: Muzyczna uczta dla mieszkańców powiatu oleskiego III
Zasięg zadania: Powiatowy - powiat: oleski (od 50 000 do 100 000 zł)
Powiat i Gmina: ( powiat oleski ) - Gorzów Śląski
Charakter zadania: kulturalny
Skrócony opis zadania: Celem głównym niniejszego zadania jest przeprowadzenie warsztatów, które w sposób szczególny połączy i zmotywuje młodych artystów z naszego powiatu. Podczas warsztatów zostanie przygotowany repertuar rozrywkowy, który zostanie zaprezentowany na koncercie w powiecie oleskim. Warsztaty będzie prowadził jeden z najbardziej znanych muzyków estradowych. W ramach przedsięwzięcia zakupimy stroje i instrumenty dla lokalnych artystów. Celem projektu jest organizacja niepowtarzalnego wydarzenia takiego jak weekendowe warsztaty pod okiem profesjonalnego muzyka- muzyków a w rezultacie zaprezentowanie się młodych artystów podczas koncertu. Podczas wydarzenia zaprezentują się nie tylko wokaliści, ale również muzycy z powiatu oleskiego. Będzie to wydarzenia jakich jest miało w naszym regionie.
Szacunkowe koszty: 100 000.00 zł brutto
Zweryfikowany kosztorys zadania: 100 000.00 zł brutto
Ocena formalna: Zadanie uzyskało pozytywną ocenę: TAK
Ocena merytoryczna: POZYTYWNIE ZWERYFIKOWANE - ZADANIE REKOMENDOWANE DO PODDANIA GO POD GŁOSOWANIE
Dopuszczenie do głosowania: DOPUSZCZONE DO GŁOSOWANIA