plik foto id: 1400002558

SZCZEGÓŁY ZGŁOSZONEGO ZADANIA DO MARSZAŁKOWSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Numer ID: 5
Tytuł zadania: Za mundurem panny sznurem
Zasięg zadania: Subregionalny - subregion obejmujący powiaty: kluczborski, namysłowski, oleski (od 70 000 do 150 000 zł)
Powiat i Gmina: ( powiat kluczborski ) - Kluczbork, ( powiat oleski ) - Gorzów Śląski
Charakter zadania: kulturalny
Skrócony opis zadania: Celem nadrzędnym zadania jest pielęgnowanie warsztatu muzycznego w orkiestrach dętych naszego regionu. Koncerty poprzedzone będą warsztatami muzycznymi, które prowadzić będą profesjonalni i uznani dyrygenci. Efektem pracy będą dwa koncerty w wykonaniu czterech orkiestr. Program koncertu ukaże różnorodność kultur i tradycji a jednocześnie podkreśli indywidualność i specyfikę każdego środowiska. W celu uzyskania profesjonalnego brzmienia orkiestr zostaną zakupione nowe brakujące instrumenty, akcesoria muzyczne i nuty. Wizerunku orkiestr dętych dopełnią nowe stroje.
Szacunkowe koszty: 150 000.00 zł brutto
Zweryfikowany kosztorys zadania: 150 000.00 zł brutto
Ocena formalna: Zadanie uzyskało pozytywną ocenę: TAK
Ocena merytoryczna: POZYTYWNIE ZWERYFIKOWANE - ZADANIE REKOMENDOWANE DO PODDANIA GO POD GŁOSOWANIE
Dopuszczenie do głosowania: DOPUSZCZONE DO GŁOSOWANIA