plik foto id: 1400002558

SZCZEGÓŁY ZGŁOSZONEGO ZADANIA DO MARSZAŁKOWSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Numer ID: 4
Tytuł zadania: SAMI - NIE SAMOTNI - II edycja
Zasięg zadania: Powiatowy - powiat: głubczycki (od 50 000 do 100 000 zł)
Powiat i Gmina: ( powiat głubczycki ) - Głubczyce
Charakter zadania: prospołeczny
Skrócony opis zadania: Zaktywizowanie seniorów do szeroko pojętej aktywności psycho-fizycznej. Ważnym elementem zajęć będzie wyjście seniorów z ich domów i zamkniętych grup społecznych. Co w konsekwencji będzie zapobiegać wykluczeniu społecznemu, przeciwdziałać depresjom, które nasiliły się w trakcie trwania pandemii covid-19. Na terenie wiejskim obserwuje się izolację seniorów w wielu obszarach życia: społecznego, fizycznego, psychicznego. Celem zadania jest ponowne zaktywizowanie seniorów, rozbudzenie i rozwijanie wiedzy na temat korzyści płynących z aktywnego stylu życia, przywrócenie do życia społecznego, stworzenie możliwości kontaktu z drugim człowiekiem, wyrobienie zdrowych nawyków uprawiania codziennej gimnastyki i ruchu na świeżym powietrzu.
Szacunkowe koszty: 99 992.00 zł brutto
Zweryfikowany kosztorys zadania: 99 992.00 zł brutto
Ocena formalna: Zadanie uzyskało pozytywną ocenę: TAK
Ocena merytoryczna: POZYTYWNIE ZWERYFIKOWANE - ZADANIE REKOMENDOWANE DO PODDANIA GO POD GŁOSOWANIE
Dopuszczenie do głosowania: DOPUSZCZONE DO GŁOSOWANIA