plik foto id: 1400002558

SZCZEGÓŁY ZGŁOSZONEGO ZADANIA DO MARSZAŁKOWSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Numer ID: 3
Tytuł zadania: SZKOLIMY PRZYSZŁYCH MISTRZÓW
Zasięg zadania: Powiatowy - powiat: głubczycki (od 50 000 do 100 000 zł)
Powiat i Gmina: ( powiat głubczycki ) - Baborów, ( powiat głubczycki ) - Branice, ( powiat głubczycki ) - Głubczyce, ( powiat głubczycki ) - Kietrz
Charakter zadania: sportowy
Skrócony opis zadania: Szczególnie dzisiaj ważnym staje się zapewnianie zwłaszcza w tak niewielkim miasteczku jak Głubczyce ciekawej oferty aktywizujących zajęć dodatkowych. Ciekawą propozycją jest badminton, jako dyscypliny kształtującej prawidłową postawę, poprawiającą koordynację ruchową, kształtującej charakter i zacieśniającej więzi społeczne. Celem projektu jest zapewnienie dzieciom i młodzieży ciekawszej oferty zajęć sportowych, świadczonych na wysokim poziomie dzięki wyposażeniu klubu LKS „TECHNIK” w Głubczycach w profesjonalny sprzęt treningowy. Zwiększy to zainteresowanie badmintonem, a także rozpromuje aktywność fizyczną, jako aspektu zdrowego stylu życia. Klub otrzyma niezbędny sprzęt do przeprowadzania profesjonalnych treningów.
Szacunkowe koszty: 100 000.00 zł brutto
Zweryfikowany kosztorys zadania: 100 000.00 zł brutto
Ocena formalna: Zadanie uzyskało pozytywną ocenę: TAK
Ocena merytoryczna: POZYTYWNIE ZWERYFIKOWANE - ZADANIE REKOMENDOWANE DO PODDANIA GO POD GŁOSOWANIE
Dopuszczenie do głosowania: DOPUSZCZONE DO GŁOSOWANIA