plik foto id: 1400002558

SZCZEGÓŁY ZGŁOSZONEGO ZADANIA DO MARSZAŁKOWSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Numer ID: 2
Tytuł zadania: Wesołe popołudnia z językiem niemieckim
Zasięg zadania: Powiatowy - powiat: kędzierzyńsko-kozielski (od 50 000 do 100 000 zł)
Powiat i Gmina: ( powiat kędzierzyńsko-kozielski ) - Bierawa, ( powiat kędzierzyńsko-kozielski ) - Cisek
Charakter zadania: edukacyjny
Skrócony opis zadania: Warsztaty popołudniowe z elementami języka niemieckiego dla społeczności wiejskiej to inicjatywa mająca na celu, stworzenie atrakcyjnej oferty edukacyjno-rozrywkowej dla mieszkańców gminy Cisek i gminy Bierawa. Program warsztatów obejmuje różnorodne aktywności dla dzieci w wieku 6-13 lat, które umożliwią uczestnikom rozwijanie różnych umiejętności, zarówno artystycznych, technicznych, sportowy jak i językowych. Zajęcia te mają za zadanie nie tylko edukować, ale także integrować lokalną społeczność oraz zachęcać do aktywnego spędzania wolnego czasu rodziców i dzieci w przyjaznej atmosferze.
Szacunkowe koszty: 97 000.00 zł brutto
Zweryfikowany kosztorys zadania: 97 000.00 zł brutto
Ocena formalna: Zadanie uzyskało pozytywną ocenę: TAK
Ocena merytoryczna: POZYTYWNIE ZWERYFIKOWANE - ZADANIE REKOMENDOWANE DO PODDANIA GO POD GŁOSOWANIE
Dopuszczenie do głosowania: DOPUSZCZONE DO GŁOSOWANIA