plik foto id: 1400002558

SZCZEGÓŁY ZGŁOSZONEGO ZADANIA DO MARSZAŁKOWSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Numer ID: 1
Tytuł zadania: "Nordic wOOLking- marsz po zdrowie " II EDYCJA
Zasięg zadania: Powiatowy - powiat: oleski (od 50 000 do 100 000 zł)
Powiat i Gmina: ( powiat oleski ) - Dobrodzień, ( powiat oleski ) - Gorzów Śląski, ( powiat oleski ) - Olesno, ( powiat oleski ) - Praszka, ( powiat oleski ) - Radłów, ( powiat oleski ) - Rudniki, ( powiat oleski ) - Zębowice
Charakter zadania: sportowy
Skrócony opis zadania: Zadanie polega na przeprowadzeniu kompleksowych zajęć Nordic Walking dla mieszkańców powiatu oleskiego, zarówno dla osób poczatkujących jak i zaawansowanych w tym dzieci, młodzieży oraz dorosłych w każdym przedziale wiekowym. Podczas zajęć propagowana będzie nauka prawidłowej techniki nordic walking, zrealizowane zostaną również ćwiczenia siłowe i wzmacniające oraz gry i zabawy ruchowe.
Szacunkowe koszty: 99 900.00 zł brutto
Zweryfikowany kosztorys zadania: 99 900.00 zł brutto
Ocena formalna: Zadanie uzyskało pozytywną ocenę: TAK
Ocena merytoryczna: POZYTYWNIE ZWERYFIKOWANE - ZADANIE REKOMENDOWANE DO PODDANIA GO POD GŁOSOWANIE
Dopuszczenie do głosowania: DOPUSZCZONE DO GŁOSOWANIA