Marszałkowski Budżet Obywatelski Województwa Opolskiego

Urzęd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Budżet Obywatelski Województwa Opolskiego

MARSZAŁKOWSKI BUDŻET OBYWATELSKI
WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA 2025 R. – VII EDYCJA

Karta do głosowania dla mieszkańca powiatu brzeskiego


KROK: 1 z 4

Każdy Mieszkaniec może oddać jeden głos na zadanie o zasięgu subregionalnym oraz jeden głos na zadanie o zasięgu powiatowym.

ZADANIA O ZASIĘGU SUBREGIONALNYM:

Zadanie o zasięgu: subregionalnym

Numer ID: 8

Opis zadania: W okresie od 1 kwietnia 2024 r. do 30 grudnia 2024 r. na obiektach sportowych realizowane będą turnieje piłki nożnej dla dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 18 lat pn. „Dziś Orlik klubowy, jutro Stadion narodowy - 7 edycja”. W ten sposób wykorzystując ogromną popularność piłki nożnej będziemy promowali rywalizację w duchu sportowej walki oraz zdrowy styl życia, podkreślając uniwersalne i ponadczasowe walory piłki nożnej. Chcemy w ten sposób upowszechniać kulturę fizyczną, promować zdrowy tryb życia i stworzyć dzieciom szanse na rozwój swoich sportowych talentów i umiejętności. Organizowane turnieje mają przede wszystkim przynieść dzieciom radość z gry, a rodziców i mieszkańców wspólnot lokalnych zachęcić do aktywnego spędzania czasu wolnego (alternatywa dla spędzania czasu przed komputerem i związanym z tym zjawiskiem cyberprzemocy). Ponadto w ramach zadania zakupimy profesjonalny sprzęt, który będzie służył wykwalifikowanym trenerom do prowadzenia szkolenia na odpowiednim poziomie.

Zweryfikowany kosztorys zadania: 150 000,00 zł

zobacz szczegóły zadania

Zadanie o zasięgu: subregionalnym

Numer ID: 30

Opis zadania: Projekt skierowany jest do wszystkich mieszkańców tj. do dzieci , młodzieży oraz dorosłych. Ta forma aktywności ma zachęcić mieszkańców z okolicznych regionów powiatów do udziału w organizowanej imprezie oraz wyjazdach. Lokalne społeczności oczekują ciekawych formy spędzania wolnego czasu- w sposób aktywny a za razem edukacyjny. Takim jest niewątpliwie nasz projekt. Projekt ten wzbogaci ofertę edukacyjno – kulturalną i pozwoli zmniejszyć niedosyt tego typu przedsięwzięć. Zadanie polegało będzie na zorganizowaniu imprezy kulturalnej oraz kilkunastu wycieczek edukacyjnych

Zweryfikowany kosztorys zadania: 150 000,00 zł

zobacz szczegóły zadania

ZADANIA O ZASIĘGU POWIATOWYM:

Zadanie o zasięgu: powiatowym

Numer ID: 38

Opis zadania: Celem projektu jest organizacja szeregu spotkań i warsztatów wakacyjnych dla dzieci oraz dorosłych z terenów wiejskich. Będą to warsztaty florystyczne, tworzenia makramy, mydlarskie, technik postarzania drewna, graffiti czy ekologiczne. Rozpoczęcie zainauguruje piknik rodzinny a zakończone będą spotkaniem połączonym z wyświetleniem dokumentu stworzonego przez mieszkańców na temat historii regionu. Wspólne spotkania, ciekawe warsztaty i wykłady pozwolą mieszkańcom wsi na zdobycie nowych umiejętności oraz integrację międzypokoleniową, wyrównując tym samym szanse między wsią a miastem pod względem dostępu do atrakcyjnej formy spędzania czasu.

Zweryfikowany kosztorys zadania: 67 500,00 zł

zobacz szczegóły zadania

Zadanie o zasięgu: powiatowym

Numer ID: 56

Opis zadania: Inicjatywa jest skierowana do kobiet powyżej szesnastego roku życia z powiatu brzeskiego i ma na celu wsparcie w sferze: osobistej, społecznej, zawodowej i zdrowotnej oraz promuje uczenie się przez całe życie zgodnie z najnowszymi odkryciami naukowymi. Projekt, poprzez cykl spotkań edukacyjno-integracyjnych, zainspiruje kobiety do zmian i podejmowania nowych wyzwań, wzmocni ich wiarę we własne możliwości, przyczyni się do wyrównania szans na rynku pracy. Zajęcia będą także służyły integracji oraz wymianie doświadczeń z poszanowaniem różnic kulturowych. Spotkania obejmują tematy z różnych obszarów życia, takich jak budżetowanie finansów domowych, rozwój kariery czy zdrowie fizyczne i psychiczne i mają stworzyć przestrzeń do rozwoju i wzajemnego wsparcia. Inicjatywa również ma na celu promocję walorów Opolszczyzny i pokazanie roli kobiet w rozwoju naszego regionu, m.in. podczas spotkań i wyjazdu integracyjnego.

Zweryfikowany kosztorys zadania: 96 800,00 zł

zobacz szczegóły zadania

DANE OSOBY GŁOSUJĄCEJ:

+48
Wpisz numer telefonu - dziewięć cyfr - upewnij się czy podałeś właściwy numer telefonu
Wpisz numer telefonu - dziewięć cyfr - to pole nie może być puste
Wpisz imię - to pole nie może być puste
Wpisz imię - to pole nie może być puste
Wpisz nazwisko - to pole nie może być puste
Wpisz nazwisko - to pole nie może być puste
Wpisz rok urodzenia - to pole nie może być puste
Wpisz rok urodzenia - to pole nie może być puste
MIEJSCE ZAMIESZKANIA:

Wpisz nazwę miejscowości w której mieszkasz – skorzystaj z pojawiających się podpowiedzi – wybierz właściwą miejscowość z listy – pole gmina zostanie wówczas uzupełnione automatycznie. Przyciskiem "WYCZYŚĆ" usuniesz błędnie wybraną miejscowość oraz gminę.

Wybierz nazwę miasta w którym zamieszkujesz - to pola formularza nie może być puste
Wybierz nazwę miasta w którym zamieszkujesz - to pola formularza nie może być puste
WYCZYŚĆ
Wpisz nazwę gminy w której zamieszkujesz - to pole nie może być puste
Wpisz nazwę gminy w której zamieszkujesz - to pole nie może być puste

ZGODA RODZICA/ OPIEKUNA PRAWNEGO:

w przypadku, gdy głosującym jest mieszkaniec, który w dniu głosowania nie ukończył 16 roku życia

Wpisz imię i nazwisko opiekuna prawnego - dotyczy osób poniżej 16. roku życia
Wpisz imię i nazwisko opiekuna prawnego - dotyczy osób poniżej 16. roku życia
+48
Wpisz numer telefonu opiekuna prawnego- dziewięć cyfr - upewnij się czy podałeś właściwy numer telefonu
Wpisz numer telefonu opiekuna prawnego - dziewięć cyfr - to pole nie może być puste

Oświadczenie jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w głosowaniu.

Oświadczenie jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w głosowaniu.

Oświadczenie jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w głosowaniu.

Oświadczenie jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w głosowaniu.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Dobrowolne podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do przystąpienia do głosowania w ramach Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwane „RODO”) podpisując się na niniejszej karcie do głosowania przyjmuję do wiadomości, iż:

Potwierdzenie jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w głosowaniu.

Potwierdzenie jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w głosowaniu.

Potwierdzenie jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w głosowaniu.

Potwierdzenie jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w głosowaniu.

PODSUMOWANIE GŁOSOWANIA

Jeśli chcesz oddać głosy na wybrane przez siebie zadania wybierz: "POTWIERDZAM WYBÓR"
Pamiętaj możesz zagłosować tylko raz! Wskaż zadania o zasięgu subregionalnym lub/i powiatowym.

ZADANIA O ZASIĘGU SUBREGIONALNYM:

BRAK WSKAZANYCH ZADAŃ O ZASIĘGU SUBREGIONALNYCH

ZADANIA O ZASIĘGU POWIATOWYM:

BRAK WSKAZANYCH ZADAŃ O ZASIĘGU POWIATOWYM


Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE