Marszałkowski Budżet Obywatelski Województwa Opolskiego

Urzęd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Budżet Obywatelski Województwa Opolskiego

MARSZAŁKOWSKI BUDŻET OBYWATELSKI
WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA 2025 R. – VII EDYCJA

Karta do głosowania dla mieszkańca miasta Opola


KROK: 1 z 4

Każdy Mieszkaniec może oddać jeden głos na zadanie o zasięgu subregionalnym oraz jeden głos na zadanie o zasięgu powiatowym.

ZADANIA O ZASIĘGU SUBREGIONALNYM:

Zadanie o zasięgu: subregionalnym

Numer ID: 13

Opis zadania: Historycznie, od okresu powojennego, w Gminie Dobrzeń Wielki organizacje sportowe regularnie organizowały imprezy sportowo-rekreacyjno-kulturalne dla swojego środowiska. Każda taka inicjatywa przyczyniała się do zwiększenia aktywności lokalnej społeczności. Teraz chcemy zorganizować cykl wydarzeń skierowanych do wszystkich, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży i osób dorosłych. Cały projekt będzie miał honorowy patronat Marszałka Województwa Opolskiego i będzie promować naszą piękną ziemię opolską, między innymi w publikacjach prasowych, z logo Województwa Opolskiego na widocznym miejscu. W gminie Dobrzeń Wielki zawsze dużo się działo, nie tylko w okresie letnim. W każdym sołectwie organizowane były festyny, turnieje i inne wydarzenia, które angażowały lokalną społeczność. Chcemy zorganizować cykl rozgrywek sportowo-rekreacyjnych, przede wszystkim dla dzieci, młodzieży, rodzin i seniorów.

Zweryfikowany kosztorys zadania: 150 000,00 zł

zobacz szczegóły zadania

Zadanie o zasięgu: subregionalnym

Numer ID: 35

Opis zadania: „Tam gdzie ładnie… brzmi Orkiestra!” to zadanie z dziedziny kultury, aktywizujące nie tylko młodych wykonawców, którzy realizują swoją pasję grania w zespołach muzycznych, ale też zwyczajnych ludzi, którzy na co dzień nie mają zbyt wielu możliwości obcowania z żywą muzyką. Zapraszamy do udziału miłośników muzyki - rozdajemy muzyczną radość w zamian za waszą obecność. Chcemy znów muzycznie was oczarować, mając nowe nuty, nowe instrumenty będziemy dla was ponownie grać z największą pasją!

Zweryfikowany kosztorys zadania: 150 000,00 zł

zobacz szczegóły zadania

Zadanie o zasięgu: subregionalnym

Numer ID: 39

Opis zadania: „Kulturalna Essa- 2. EDYCJA” to innowacyjny projekt edukacyjny, skierowany do dzieci i młodzieży szkolnej z województwa opolskiego. Jego celem jest promowanie kultury wyższej w sposób nowatorski i atrakcyjny, który odzwierciedla ducha młodego pokolenia.Wybierając młodzieżowe słowo roku 2022 - "Essa", które symbolizuje luz i łatwość życia, projekt stawia sobie za zadanie zrozumienie i spełnienie potrzeb dzisiejszej młodzieży w kontekście kultury wyższej i muzyki.Poprzez spotkania, koncerty i prelekcje w opolskich szkołach, "Muzyczna Essa" eksploruje pochodzenie i związki między dzisiejszymi hitami a dziełami przeszłości. W sposób zabawny i interaktywny, uczestnicy poznają ewolucję muzyki oraz w humorystyczny sposób spotkają się z postaciami znanych kompozytorów, którzy "rywalizują" z dzisiejszymi twórcami podczas koncertów.Pytanie, kogo wybierze młodzież - Rihannę, Davida Guettę czy może J.S. Bacha - staje się częścią fascynującej podróży przez historię i współczesność muzyki.

Zweryfikowany kosztorys zadania: 150 000,00 zł

zobacz szczegóły zadania

Zadanie o zasięgu: subregionalnym

Numer ID: 44

Opis zadania: Organizacja koncertu muzycznego z Janem Pawłem II w kościele Jana Pawła II w Opolu to zadanie o głębokim znaczeniu kulturowym i duchowym. Celem jest upamiętnienie dziedzictwa Papieża Polaka i promowanie jego uniwersalnych wartości: pokoju, solidarności i wzajemnego szacunku. Wydarzenie skierowane jest do mieszkańców województwa bez ograniczeń wiekowych, zachęcając rodziny, młodzież i seniorów do wspólnego przeżywania i refleksji nad przesłaniem Jana Pawła II. Koncert ma stać się przestrzenią łączącą pokolenia, inspirującą do zastanowienia nad wpływem Papieża na współczesny świat. Inicjatywa ta stanowi nie tylko wyzwanie organizacyjne, ale także misję społeczną, promując pozytywne wartości i wzmacniając więzi wspólnotowe.

Zweryfikowany kosztorys zadania: 124 240,00 zł

zobacz szczegóły zadania

Zadanie o zasięgu: subregionalnym

Numer ID: 61

Opis zadania: Warsztaty dla dzieci i młodzieży z powiatu opolskiego z piłki noznej prowadzone przez wykwalifikowane osoby będące mieszkańcami powiatu Opolskiego pomagające w integracji miedzy dziecmi i młodzieżą z miejscowości z Powiatu Opolskiego gdzie będą prowadzone warsztaty i turnieje piłkarskie oraz spotkania ze znanymi piłkarzami z Opolszczyzny.

Zweryfikowany kosztorys zadania: 150 000,00 zł

zobacz szczegóły zadania

ZADANIA O ZASIĘGU POWIATOWYM:

Zadanie o zasięgu: powiatowym

Numer ID: 32

Opis zadania: Obecny projekt zakłada rozwój orkiestry Opole Szczepanowice w skład której wchodzi uzdolniona muzycznie młodzież. W ramach projektu będą organizowane próby orkiestry, warsztaty muzyczne, koncerty galowe. Do koncertów zostaną zaproszone jako soliści/solistki dzieci i młodzież uzdolnione muzycznie. Dzięki systematycznym spotkaniom, próbom, warsztatom, na których przygotowywany będzie repertuar, orkiestra wspólnie z dziećmi i młodzieżą będzie mogła brać udział: w różnych występach kameralnych, festynach, na terenie naszej dzielnicy, naszego miasta, powiatu, województwa, konkursach, przeglądach, a przede wszystkim w dużych koncertach galowych, na terenie Miasta organizowanych przez Urząd Marszałkowski naszego Województwa (np. koncert galowy w Filharmonii Opolskiej). Występy będą adresowane do wszystkich mieszkańców Opola i powiatu Opolskiego uczestniczących w koncertach i warsztatach bez różnicy na wiek oraz do młodzieży uczestniczącej w ww. wydarzeniach jako wykonawcy.

Zweryfikowany kosztorys zadania: 100 000,00 zł

zobacz szczegóły zadania

Zadanie o zasięgu: powiatowym

Numer ID: 46

Opis zadania: Przedmiotem zadania jest zawiązanie Centrum aktywnego mieszkańca WRZOSOWISKO oraz promocja zdrowego i aktywnego stylu życia wśród mieszkańców Opola. Głównym celem zadania będzie uświadomienie mieszkańcom naszego miasta, jak ważna jest dbałość o własne zdrowie i jakie korzyści ta czynność za sobą niesie. WRZOSOWISKO tworzyć będzie przestrzeń propagującą zdrowy styl życia i umożliwiającą wprowadzenie trwałych nawyków w naszej codzienności. Realizacja zadania polegać będzie na przeprowadzeniu w Centrum bezpłatnych: warsztatów z zakresu zdrowego gotowania, zastosowania ziół, które wzmacniają odporność i pielęgnują ciało oraz spotkań z dietetykiem, zajęć ruchowych, a także organizacji pikników z zabawami i grami sportowymi. Działalność WRZOSOWISKA i wspólne spędzanie czasu wpłyną pozytywnie na integrację społeczną mieszkańców Opola. W zaplanowanych działaniach uczestniczyć będą mogli wszyscy chętni mieszkańcy stolicy naszego regionu: dzieci, młodzież, osoby dorosłe oraz seniorzy.

Zweryfikowany kosztorys zadania: 100 000,00 zł

zobacz szczegóły zadania

Zadanie o zasięgu: powiatowym

Numer ID: 47

Opis zadania: Inicjatywa uruchomienia Centrum Wydruku 3D w Opolu ma na celu demokratyzację dostępu do technologii druku 3D dla wszystkich mieszkańców. Celem jest edukacja, wspieranie innowacyjności i rozwój umiejętności praktycznych. Skierowana jest do osób w każdym wieku, od młodzieży szkolnej i studentów, przez przedsiębiorców, hobbystów, aż po edukatorów. Centrum zapewni dostęp do drukarek 3D, materiałów, warsztatów i szkoleń, tworząc przestrzeń do nauki, eksperymentowania i tworzenia. Dzięki temu, inicjatywa przyczyni się do wzrostu zainteresowania technologią, stymulacji lokalnej gospodarki oraz promowania kreatywności jako klucza do rozwoju społeczno-gospodarczego Opola.

Zweryfikowany kosztorys zadania: 99 000,00 zł

zobacz szczegóły zadania

Zadanie o zasięgu: powiatowym

Numer ID: 48

Opis zadania: "Inicjatywa „Gry o Serce - Opole” to charytatywne turnieje w „Diunę” i ping ponga, mające na celu wsparcie lokalnych organizacji pomagających dzieciom i młodzieży. Otwarte dla mieszkańców Opola, bez ograniczeń wiekowych, wydarzenia te promują integrację, zdrową rywalizację i podnoszą świadomość o lokalnych potrzebach. Unikalny twist: zwycięzcy wybierają, na jaki cel przeznaczone zostaną zebrane środki. Projekt obejmuje również zbiórkę darów materialnych, wzbogacając wsparcie. Organizowane cyklicznie, mają wzmocnić więzi społeczne i zebrać fundusze oraz datki na rzecz najbardziej potrzebujących. Przyłącz się, wspieraj dobre cele i baw się dobrze, pokazując wielkie serce Opola!"

Zweryfikowany kosztorys zadania: 60 000,00 zł

zobacz szczegóły zadania

Zadanie o zasięgu: powiatowym

Numer ID: 52

Opis zadania: Cykl warsztatów i turniejów piłki nożnej dla pełnoletnich mieszkańców miasta Opola,prowadzone będą w różnych lokalizacjach miasta, integrujący mieszkańców między dzielnicami a prowadzony będzie przez mieszkańców Opola posiadających odpowiednie kwalifikacje.

Zweryfikowany kosztorys zadania: 100 000,00 zł

zobacz szczegóły zadania

Zadanie o zasięgu: powiatowym

Numer ID: 62

Opis zadania: Na terenach przyległych do granic miasta oraz w dzielnicach ościennych Opola od lat organizowane są wydarzenia sportowo-rekreacyjno-kulturalne skierowane do mieszkańców. Inicjatywy te sprzyjają aktywizacji społeczności lokalnej i wzmacnianiu więzi międzyludzkich. Organizowany cykl wydarzeń skierowany jest do wszystkich mieszkańców województwa z każdego szczebla wiekowego. Spotkania, rozgrywki sportowe oraz pokazy umiejętności mają promować nasz region. Rywalizacja sportowa ma pozytywny wpływ na nasze zdrowie. Wysiłek fizyczny wyzwala w człowieku pozytywne endorfiny. Poprzez nasza inicjatywę chcemy zaszczepić w wielu młodych ludziach bakcyla do uprawiania sportu. Inicjatywa ma również kształtować postawy tolerancji dla wielokulturowości i różnorodności, współpracę różnorodnych środowisk w sferze lokalnej i regionalnej oraz szerzenie postawy proekologicznej. Projekt będzie realizowany pod patronatem marszałka oraz promował walory i pokazywał skarby naszej pięknej ziemi opolskiej.

Zweryfikowany kosztorys zadania: 100 000,00 zł

zobacz szczegóły zadania

Zadanie o zasięgu: powiatowym

Numer ID: 65

Opis zadania: Projekt 'Sportowo - nie cyfrowo' polega na przeprowadzeniu zajęć sportowych dla mieszkańców Opola. Projekt skupia się na odwracaniu uwagi od technologii cyfrowych i zachęcaniu uczestników do aktywności fizycznej, integracji społecznej oraz zdrowego trybu życia. Projekt ma na celu integrację lokalnej społeczności, aktywizację, zachęcanie do aktywnego spędzania czasu. Będą to zajęcia z różnych dziedzin sportowych aby dzieci i dorośli mogli się sprawdzić w różnych dyscyplinach i w ten sposób rozwijać swoje umiejętności. Projekt ma na celu zachęcanie dzieci i dorosłych do aktywnego spędzania czasu, ma być alternatywą dla telewizji, telefonu, konsoli.

Zweryfikowany kosztorys zadania: 72 000,00 zł

zobacz szczegóły zadania

DANE OSOBY GŁOSUJĄCEJ:

+48
Wpisz numer telefonu - dziewięć cyfr - upewnij się czy podałeś właściwy numer telefonu
Wpisz numer telefonu - dziewięć cyfr - to pole nie może być puste
Wpisz imię - to pole nie może być puste
Wpisz imię - to pole nie może być puste
Wpisz nazwisko - to pole nie może być puste
Wpisz nazwisko - to pole nie może być puste
Wpisz rok urodzenia - to pole nie może być puste
Wpisz rok urodzenia - to pole nie może być puste
MIEJSCE ZAMIESZKANIA:

Wpisz nazwę miejscowości w której mieszkasz – skorzystaj z pojawiających się podpowiedzi – wybierz właściwą miejscowość z listy – pole gmina zostanie wówczas uzupełnione automatycznie. Przyciskiem "WYCZYŚĆ" usuniesz błędnie wybraną miejscowość oraz gminę.

Wybierz nazwę miasta w którym zamieszkujesz - to pola formularza nie może być puste
Wybierz nazwę miasta w którym zamieszkujesz - to pola formularza nie może być puste
WYCZYŚĆ
Wpisz nazwę gminy w której zamieszkujesz - to pole nie może być puste
Wpisz nazwę gminy w której zamieszkujesz - to pole nie może być puste

ZGODA RODZICA/ OPIEKUNA PRAWNEGO:

w przypadku, gdy głosującym jest mieszkaniec, który w dniu głosowania nie ukończył 16 roku życia

Wpisz imię i nazwisko opiekuna prawnego - dotyczy osób poniżej 16. roku życia
Wpisz imię i nazwisko opiekuna prawnego - dotyczy osób poniżej 16. roku życia
+48
Wpisz numer telefonu opiekuna prawnego- dziewięć cyfr - upewnij się czy podałeś właściwy numer telefonu
Wpisz numer telefonu opiekuna prawnego - dziewięć cyfr - to pole nie może być puste

Oświadczenie jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w głosowaniu.

Oświadczenie jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w głosowaniu.

Oświadczenie jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w głosowaniu.

Oświadczenie jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w głosowaniu.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Dobrowolne podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do przystąpienia do głosowania w ramach Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwane „RODO”) podpisując się na niniejszej karcie do głosowania przyjmuję do wiadomości, iż:

Potwierdzenie jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w głosowaniu.

Potwierdzenie jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w głosowaniu.

Potwierdzenie jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w głosowaniu.

Potwierdzenie jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w głosowaniu.

PODSUMOWANIE GŁOSOWANIA

Jeśli chcesz oddać głosy na wybrane przez siebie zadania wybierz: "POTWIERDZAM WYBÓR"
Pamiętaj możesz zagłosować tylko raz! Wskaż zadania o zasięgu subregionalnym lub/i powiatowym.

ZADANIA O ZASIĘGU SUBREGIONALNYM:

BRAK WSKAZANYCH ZADAŃ O ZASIĘGU SUBREGIONALNYCH

ZADANIA O ZASIĘGU POWIATOWYM:

BRAK WSKAZANYCH ZADAŃ O ZASIĘGU POWIATOWYM


Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE