Marszałkowski Budżet Obywatelski Województwa Opolskiego

Urzęd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Budżet Obywatelski Województwa Opolskiego

MARSZAŁKOWSKI BUDŻET OBYWATELSKI
WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA 2025 R. – VII EDYCJA

Karta do głosowania dla mieszkańca powiatu strzeleckiego


KROK: 1 z 4

Każdy Mieszkaniec może oddać jeden głos na zadanie o zasięgu subregionalnym oraz jeden głos na zadanie o zasięgu powiatowym.

ZADANIA O ZASIĘGU SUBREGIONALNYM:

Zadanie o zasięgu: subregionalnym

Numer ID: 29

Opis zadania: Organizacja koncertu to zadanie z dziedziny kultury. Aktywizuje przede wszystkim młodych wykonawców, którzy realizują swoją pasję grania w zespołach muzycznych, ale również zwyczajnych ludzi, którzy na co dzień nie mają, zbyt wielu możliwości, obcowania z żywą muzyką. Koncerty zdają się być dobrym rozwiązaniem na niedobór udziału w życiu koncertowym naszego społeczeństwa. Chcemy dać namiastkę żywej muzyki. Zapraszamy do udziału miłośników muzyki, fanów naszej orkiestry. Chcemy znów muzycznie Was oczarować, mając nowe nuty czy instrumenty. Gramy dla Was z największą pasją!

Zweryfikowany kosztorys zadania: 150 000,00 zł

zobacz szczegóły zadania

Zadanie o zasięgu: subregionalnym

Numer ID: 54

Opis zadania: „Kulturalna Essa- 2. EDYCJA” to innowacyjny projekt edukacyjny, skierowany do dzieci i młodzieży szkolnej z województwa opolskiego. Jego celem jest promowanie kultury wyższej w sposób nowatorski i atrakcyjny, który odzwierciedla ducha młodego pokolenia. Wybierając młodzieżowe słowo roku 2022 - "Essa", które symbolizuje luz i łatwość życia, projekt stawia sobie za zadanie zrozumienie i spełnienie potrzeb dzisiejszej młodzieży w kontekście kultury wyższej i muzyki. Poprzez spotkania, koncerty i prelekcje w opolskich szkołach, "Muzyczna Essa" eksploruje pochodzenie i związki między dzisiejszymi hitami a dziełami przeszłości. W sposób zabawny i interaktywny, uczestnicy poznają ewolucję muzyki oraz w humorystyczny sposób spotkają się z postaciami znanych kompozytorów, którzy "rywalizują" z dzisiejszymi twórcami podczas koncertów. Pytanie, kogo wybierze młodzież - Rihannę, Davida Guettę czy może J.S. Bacha - staje się częścią fascynującej podróży przez historię i współczesność muzyki.

Zweryfikowany kosztorys zadania: 150 000,00 zł

zobacz szczegóły zadania

Zadanie o zasięgu: subregionalnym

Numer ID: 57

Opis zadania: Projekt obejmuje: aktywizację i wsparcie mieszkańców powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego i Strzeleckiego w rozwijaniu wysokiej kultury muzycznej. Projekt skierowany jest do wszystkich grup wiekowych. Wzbogaci ofertę kulturalną poprzez organizację koncertów dla społeczności lokalnej w istniejących w w/w powiatach bazach lokalowych, instytucjach kultury, oraz w przestrzeniach sakralnych. Zachęci wszystkie grupy wiekowe do kontaktów z żywą muzyką i odkrywaniem piękna muzyki klasycznej. Działania kulturalne i prospołeczne dzięki systematycznym próbom zespołu i publicznym koncertom w wielu miejscach i różnorodnych środowiskach. Organizowanie wyjazdowych warsztatów celem rozwoju i integracji zespołu. Wzbogacenie instrumentarium orkiestry i doposażenie w niezbędne sprzęty i akcesoria.

Zweryfikowany kosztorys zadania: 150 000,00 zł

zobacz szczegóły zadania

Zadanie o zasięgu: subregionalnym

Numer ID: 73

Opis zadania: Projekt będzie polegał na organizacji wydarzeń, których celem będzie zwiększenie aktywności wśród druhów ochotniczych straży pożarnych, promowanie zdrowego i aktywnego stylu życia, a także integracja społeczeństwa. Zadanie będzie polegać na organizacji 4 wydarzeń. Projekt przewiduje zorganizowanie takich wydarzeń jak: zawody sikawek konnych, wojewódzkich warsztatów młodzieżowych drużyn pożarniczych, obchodów Dnia Strażaka, oraz festynu integracyjnego

Zweryfikowany kosztorys zadania: 150 000,00 zł

zobacz szczegóły zadania

ZADANIA O ZASIĘGU POWIATOWYM:

Zadanie o zasięgu: powiatowym

Numer ID: 7

Opis zadania: Projekt "Aktywna integracja-łączą nas ludzie i pasja” ma przede wszystkim charakter prospołeczny i sportowy, celem projektu jest integracja społeczna naszej ludności oraz promowanie „Kultury i sportu dla rodziny" poprzez organizację festynów sportowych, konkursów, parady, spotkań, plenerów, przedsięwzięć kulturalnych o zasięgu powiatowym, sprzyjających rozwojowi. Zadanie jest komplementarne z celami wpisanymi w strategię rozwoju dla mieszkańców naszego województwa czyli wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnej, porządek i bezpieczeństwo publiczne. W ramach realizacji zadania "Aktywna integracja łączą nas ludzie i pasja " planuje się zorganizowanie 4 imprezy dla mieszkańców powiatu strzeleckiego.

Zweryfikowany kosztorys zadania: 100 000,00 zł

zobacz szczegóły zadania

Zadanie o zasięgu: powiatowym

Numer ID: 11

Opis zadania: Projekt uwzględnia potrzeby społeczności lokalnej w zakresie aktywizacji w różnych dziedzinach: integracji międzypokoleniowej, dostępności do kultury wyższej wszystkich grup wiekowych. Zakłada kontynuację zadań wcześniejszych edycji MBO - warsztaty szkoleniowe dla uczestników zadania, zorganizowane wyjazdy na koncerty do instytucji kultury, rozwijanie działalności funkcjonujących na terenie gminy klubów modelarstwa kołowego oraz pływającego, szlifowanie umiejętności dziecięco-młodzieżowej orkiestry dętej, utworzonej podczas trwania poprzednich edycji MBO. Realizacja zadania zaangażuje wykwalifikowanych instruktorów mieszkających w Zawadzkiem, bądź w pobliżu, jak również zaproszonych do współpracy gości. Wspomoże także realizację zadań statutowych istniejących w gminie organizacji pozarządowych.

Zweryfikowany kosztorys zadania: 100 000,00 zł

zobacz szczegóły zadania

Zadanie o zasięgu: powiatowym

Numer ID: 31

Opis zadania: Zorganizowanie obozu szkoleniowo-warsztatowego z zakresu nabycia umiejętności przetrwania w trudnych warunkach zewnętrznych w dzień i w nocy na obszarach leśnych, orientacji w terenie oraz poszukiwania osób zaginionych z wykorzystaniem różnego rodzaju przyrządów oraz drona z kamerą termowizyjną dla 25 strażaków OSP z powiatu strzeleckiego.

Zweryfikowany kosztorys zadania: 100 000,00 zł

zobacz szczegóły zadania

Zadanie o zasięgu: powiatowym

Numer ID: 53

Opis zadania: "Muzyczna Essa" to innowacyjny projekt edukacyjny, skierowany do dzieci i młodzieży szkolnej z województwa opolskiego. Jego celem jest promowanie kultury wyższej w sposób nowatorski i atrakcyjny, który odzwierciedla ducha młodego pokolenia. Wybierając młodzieżowe słowo roku 2022 - "Essa", które symbolizuje luz i łatwość życia, projekt stawia sobie za zadanie zrozumienie i spełnienie potrzeb dzisiejszej młodzieży w kontekście kultury wyższej i muzyki. Poprzez spotkania, koncerty i prelekcje w opolskich szkołach, "Muzyczna Essa" eksploruje pochodzenie i związki między dzisiejszymi hitami a dziełami przeszłości. W sposób zabawny i interaktywny, uczestnicy poznają ewolucję muzyki oraz w humorystyczny sposób spotkają się z postaciami znanych kompozytorów, którzy "rywalizują" z dzisiejszymi twórcami podczas koncertów. Pytanie, kogo wybierze młodzież - Rihannę, Davida Guettę czy może J.S. Bacha - staje się częścią fascynującej podróży przez historię i współczesność muzyki.

Zweryfikowany kosztorys zadania: 100 000,00 zł

zobacz szczegóły zadania

DANE OSOBY GŁOSUJĄCEJ:

+48
Wpisz numer telefonu - dziewięć cyfr - upewnij się czy podałeś właściwy numer telefonu
Wpisz numer telefonu - dziewięć cyfr - to pole nie może być puste
Wpisz imię - to pole nie może być puste
Wpisz imię - to pole nie może być puste
Wpisz nazwisko - to pole nie może być puste
Wpisz nazwisko - to pole nie może być puste
Wpisz rok urodzenia - to pole nie może być puste
Wpisz rok urodzenia - to pole nie może być puste
MIEJSCE ZAMIESZKANIA:

Wpisz nazwę miejscowości w której mieszkasz – skorzystaj z pojawiających się podpowiedzi – wybierz właściwą miejscowość z listy – pole gmina zostanie wówczas uzupełnione automatycznie. Przyciskiem "WYCZYŚĆ" usuniesz błędnie wybraną miejscowość oraz gminę.

Wybierz nazwę miasta w którym zamieszkujesz - to pola formularza nie może być puste
Wybierz nazwę miasta w którym zamieszkujesz - to pola formularza nie może być puste
WYCZYŚĆ
Wpisz nazwę gminy w której zamieszkujesz - to pole nie może być puste
Wpisz nazwę gminy w której zamieszkujesz - to pole nie może być puste

ZGODA RODZICA/ OPIEKUNA PRAWNEGO:

w przypadku, gdy głosującym jest mieszkaniec, który w dniu głosowania nie ukończył 16 roku życia

Wpisz imię i nazwisko opiekuna prawnego - dotyczy osób poniżej 16. roku życia
Wpisz imię i nazwisko opiekuna prawnego - dotyczy osób poniżej 16. roku życia
+48
Wpisz numer telefonu opiekuna prawnego- dziewięć cyfr - upewnij się czy podałeś właściwy numer telefonu
Wpisz numer telefonu opiekuna prawnego - dziewięć cyfr - to pole nie może być puste

Oświadczenie jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w głosowaniu.

Oświadczenie jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w głosowaniu.

Oświadczenie jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w głosowaniu.

Oświadczenie jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w głosowaniu.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Dobrowolne podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do przystąpienia do głosowania w ramach Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwane „RODO”) podpisując się na niniejszej karcie do głosowania przyjmuję do wiadomości, iż:

Potwierdzenie jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w głosowaniu.

Potwierdzenie jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w głosowaniu.

Potwierdzenie jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w głosowaniu.

Potwierdzenie jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w głosowaniu.

PODSUMOWANIE GŁOSOWANIA

Jeśli chcesz oddać głosy na wybrane przez siebie zadania wybierz: "POTWIERDZAM WYBÓR"
Pamiętaj możesz zagłosować tylko raz! Wskaż zadania o zasięgu subregionalnym lub/i powiatowym.

ZADANIA O ZASIĘGU SUBREGIONALNYM:

BRAK WSKAZANYCH ZADAŃ O ZASIĘGU SUBREGIONALNYCH

ZADANIA O ZASIĘGU POWIATOWYM:

BRAK WSKAZANYCH ZADAŃ O ZASIĘGU POWIATOWYM


Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE