Marszałkowski Budżet Obywatelski Województwa Opolskiego

Urzęd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Budżet Obywatelski Województwa Opolskiego

MARSZAŁKOWSKI BUDŻET OBYWATELSKI
WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA 2025 R. – VII EDYCJA

Karta do głosowania dla mieszkańca powiatu oleskiego


KROK: 1 z 4

Każdy Mieszkaniec może oddać jeden głos na zadanie o zasięgu subregionalnym oraz jeden głos na zadanie o zasięgu powiatowym.

ZADANIA O ZASIĘGU SUBREGIONALNYM:

Zadanie o zasięgu: subregionalnym

Numer ID: 5

Opis zadania: Celem nadrzędnym zadania jest pielęgnowanie warsztatu muzycznego w orkiestrach dętych naszego regionu. Koncerty poprzedzone będą warsztatami muzycznymi, które prowadzić będą profesjonalni i uznani dyrygenci. Efektem pracy będą dwa koncerty w wykonaniu czterech orkiestr. Program koncertu ukaże różnorodność kultur i tradycji a jednocześnie podkreśli indywidualność i specyfikę każdego środowiska. W celu uzyskania profesjonalnego brzmienia orkiestr zostaną zakupione nowe brakujące instrumenty, akcesoria muzyczne i nuty. Wizerunku orkiestr dętych dopełnią nowe stroje.

Zweryfikowany kosztorys zadania: 150 000,00 zł

zobacz szczegóły zadania

Zadanie o zasięgu: subregionalnym

Numer ID: 10

Opis zadania: Opolskie w dobrym kierunku: rekreacja, integracja, sport, kultura ,zdrowie, piękno regionu. Zadanie polega na przeprowadzeniu wydarzenia, które połączy sport, muzykę z dbałością o zdrowie. Uczestnicy będą mogli aktywnie spędzić czas podczas marszu nordic walking, skorzystać z konsultacji i porad z zakresu fizjoterapii a wszystko w brzmieniu muzyki na żywo. Zadanie skierowane jest dla mieszkańców województwa opolskiego dla osób w każdym przedziale wiekowym.

Zweryfikowany kosztorys zadania: 150 000,00 zł

zobacz szczegóły zadania

Zadanie o zasięgu: subregionalnym

Numer ID: 17

Opis zadania: Szkolenia dla zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców to główny priorytet w działalności Ochotniczych Straży Pożarnych. Posiadanie najlepszego i najdroższego sprzętu nie jest w stanie zastąpić człowieka jego umiejętności pozyskanych ze szkoleń oraz doświadczenia. Rozwój technologiczny to zagrożenia dla bezpieczeństwa, ale i możliwości powiększania wiedzy i doświadczenia w działalności Ochotniczych jak i zawodowych Straży Pożarnych. Wykorzystanie rzeczywistości wirtualnej w szkoleniach z zakresu działań ratowniczo gaśniczych zdarzeń związanych z panelami fotowoltaicznymi jak i bateriami będzie mogło być zrealizowane w ramach projektu dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z powiatów oleskiego, kluczborskiego i namysłowskiego. Warsztaty szkoleniowe dzięki wykorzystaniu wirtualnej rzeczywistości umożliwią uczestnikom doświadczyć zbliżonych do rzeczywistych możliwości działań bez narażania życia zdrowia ratowników a zarazem będąc bezpiecznym na środowiska naturalnego.

Zweryfikowany kosztorys zadania: 150 000,00 zł

zobacz szczegóły zadania

Zadanie o zasięgu: subregionalnym

Numer ID: 19

Opis zadania: ,,Smacznie najedzony, zdrowy i odporny” To projekt skierowany do dzieci w wieku 7-10 lat, ich rodziców, intendentów, kucharzy szkolnych i innych osób odpowiedzialnych za żywienie dzieci, w tym cateringów. Celem projektu jest zapobieganie nadwadze i otyłości u dzieci, ochrona przed chorobami cywilizacyjnymi oraz wzmacnianie odporności na infekcje. Będzie się to odbywać poprzez zwiększenie świadomości co do roli, jaką pełni zdrowe żywienie w zakresie szeroko pojętego zdrowia oraz pomoc w zmianie nawyków żywieniowych na zdrowsze podczas warsztatów kulinarno-edukacyjnych. Projekt zakłada organizację 4 warsztatów kulinarnych tematycznych oraz zakup blenderów dla szkół, by umożliwić dzieciom częste spożywanie zdrowych koktajli. Dla intendentów, kucharzy i cateringów jest przewidziane szkolenie z zakresu prawidłowego żywienia dzieci ze szczególnym uwzględnieniem podpowiedzi, jak włączyć większą ilość ryb oraz roślin strączkowych do jadłospisu dzieci.

Zweryfikowany kosztorys zadania: 106 000,00 zł

zobacz szczegóły zadania

Zadanie o zasięgu: subregionalnym

Numer ID: 20

Opis zadania: Projekt jest kontynuacją projektu „Postaw na Siebie i na najbliższych” który jest realizowany w ramach szóstej edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego. Skierowany jest do wszystkich mieszkańców powiatu oleskiego, kluczborskiego i namysłowskiego. Pragniemy umożliwić dzieciom i dorosłym udział w konsultacjach z dietetykiem, neurologopedą, fizjoterapeutą i psychologiem. Jedna osoba będzie mogła skorzystać z więcej niż jednego rodzaju usługi, w zależności od potrzeby. Z pomocy psychologa będą mogły skorzystać min. osoby z zaburzeniami depresyjnymi czy lękowymi. Dzieci i młodzież borykająca się z nadwagą czy też z innymi zaburzeniami odżywiania. Dzieci z opóźnionym rozwojem mowy, wadami wymowy czy też osoby dorosłe po udarach. Dzieci, z asymetrią czy też innymi wadami postawy. Realizacja tego zadania przyczyni się do rozwiązania problemu z dostępem do profesjonalnej i systematycznej terapii.

Zweryfikowany kosztorys zadania: 150 000,00 zł

zobacz szczegóły zadania

Zadanie o zasięgu: subregionalnym

Numer ID: 42

Opis zadania: „Kulturalna Essa- 2. EDYCJA” to innowacyjny projekt edukacyjny, skierowany do dzieci i młodzieży szkolnej z województwa opolskiego. Jego celem jest promowanie kultury wyższej w sposób nowatorski i atrakcyjny, który odzwierciedla ducha młodego pokolenia. Wybierając młodzieżowe słowo roku 2022 - "Essa", które symbolizuje luz i łatwość życia, projekt stawia sobie za zadanie zrozumienie i spełnienie potrzeb dzisiejszej młodzieży w kontekście kultury wyższej i muzyki. Poprzez spotkania, koncerty i prelekcje w opolskich szkołach, "Muzyczna Essa" eksploruje pochodzenie i związki między dzisiejszymi hitami a dziełami przeszłości. W sposób zabawny i interaktywny, uczestnicy poznają ewolucję muzyki oraz w humorystyczny sposób spotkają się z postaciami znanych kompozytorów, którzy "rywalizują" z dzisiejszymi twórcami podczas koncertów. Pytanie, kogo wybierze młodzież - Rihannę, Davida Guettę czy może J.S. Bacha - staje się częścią fascynującej podróży przez historię i współczesność muzyki.

Zweryfikowany kosztorys zadania: 150 000,00 zł

zobacz szczegóły zadania

Zadanie o zasięgu: subregionalnym

Numer ID: 55

Opis zadania: Projekt dotyczy poprawy dostępności usług zdrowotnych. Głównym celem jest zwiększenie wykrywalności zaburzeń słuchu we wszystkich grupach wiekowych. Każdy beneficjent, w zależności od potrzeby, będzie mógł wziąć udział w przesiewowych badaniach słuchu. W celu pogłębienia diagnozy możliwa będzie konsultacja z neurologopedą i/lub fizjoterapeutą i/lub terapeutą integracji sensorycznej. Zaburzenia słuchu to nie tylko problem osób starszych. Statystyki pokazują, że zaburzenia słuchu dotyczą ok 20% dzieci. Badania przesiewowe słuchu to znakomity przykład wczesnej profilaktyki schorzeń, które mają wpływ na rozwój człowieka, jego funkcjonowanie oraz codzienną komunikację z otoczeniem. Projekt jest skierowany do wszystkich mieszkańców powiatu oleskiego, kluczborskiego i namysłowskiego, bez ograniczeń wiekowych.

Zweryfikowany kosztorys zadania: 150 000,00 zł

zobacz szczegóły zadania

Zadanie o zasięgu: subregionalnym

Numer ID: 78

Opis zadania: Taniec jest jednym z 3 najważniejszych sportów rozwijających mózg (wg. dr Daniel Amen). Tego rozwoju potrzebują dzieci, młodzież, osoby aktywne zawodowo, a także seniorzy. Podczas tańca rozwijamy się sportowo i społecznie. Nie wszystkie aktywności "sportowe" młody człowiek ( i przedszkolak) powinien uprawiać a tak się składa, że zajęcia taneczne są nawet wskazane i przez to stają się idealną podbudową pod dalszą działalność sportową młodego człowieka. Zajęcia taneczne to również doskonała okazja do rozwijania kreatywności i koordynacji ruchowo-rytmicznej. Roztańczone Opolskie (dla mieszkańców powiat namysłowskiego, kluczborskiego i oleskiego w wieku 3-100 lat) to: - bezpłatne zajęcia taneczne, - szkolne turnieje tańca ( szkoły podstawowe i ponadpodstawowe). I pewnie dlatego tak wiele osób powiedziało podczas zbierania podpisów pod tym zadaniem... o tak... bezpłatne zajęcia taneczne – chętnie potańczę!

Zweryfikowany kosztorys zadania: 150 000,00 zł

zobacz szczegóły zadania

ZADANIA O ZASIĘGU POWIATOWYM:

Zadanie o zasięgu: powiatowym

Numer ID: 1

Opis zadania: Zadanie polega na przeprowadzeniu kompleksowych zajęć Nordic Walking dla mieszkańców powiatu oleskiego, zarówno dla osób poczatkujących jak i zaawansowanych w tym dzieci, młodzieży oraz dorosłych w każdym przedziale wiekowym. Podczas zajęć propagowana będzie nauka prawidłowej techniki nordic walking, zrealizowane zostaną również ćwiczenia siłowe i wzmacniające oraz gry i zabawy ruchowe.

Zweryfikowany kosztorys zadania: 99 900,00 zł

zobacz szczegóły zadania

Zadanie o zasięgu: powiatowym

Numer ID: 6

Opis zadania: Celem głównym niniejszego zadania jest przeprowadzenie warsztatów, które w sposób szczególny połączy i zmotywuje młodych artystów z naszego powiatu. Podczas warsztatów zostanie przygotowany repertuar rozrywkowy, który zostanie zaprezentowany na koncercie w powiecie oleskim. Warsztaty będzie prowadził jeden z najbardziej znanych muzyków estradowych. W ramach przedsięwzięcia zakupimy stroje i instrumenty dla lokalnych artystów. Celem projektu jest organizacja niepowtarzalnego wydarzenia takiego jak weekendowe warsztaty pod okiem profesjonalnego muzyka- muzyków a w rezultacie zaprezentowanie się młodych artystów podczas koncertu. Podczas wydarzenia zaprezentują się nie tylko wokaliści, ale również muzycy z powiatu oleskiego. Będzie to wydarzenia jakich jest miało w naszym regionie.

Zweryfikowany kosztorys zadania: 100 000,00 zł

zobacz szczegóły zadania

Zadanie o zasięgu: powiatowym

Numer ID: 12

Opis zadania: Projekt jest kontynuacją projektu „ Nadzieja na lepsze jutro- rehabilitacja i terapia psychologiczna dla dzieci i ich rodzin”, który był realizowany w powiecie oleskim w ramach drugiej, trzeciej i piątej edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego. Projekt ma dotyczyć promocji i ochrony zdrowia. Głównym celem jest zwiększenie dostępności do systematycznej i specjalistycznej rehabilitacji ruchowej oraz psychoterapii, podniesienie jakości świadczonych usług, skrócenie czasu oczekiwania na pomoc, przyspieszenie okresu powrotu do zdrowia lub minimalizację wykluczenia społecznego przez zmniejszenie niepełnosprawności. W terapię zostaną włączeni rodzice pacjentów. Realizacja tego zadania przyczyni się do rozwiązania problemu z dostępnością do profesjonalnej i systematycznej terapii. Terapią zostaną objęte dzieci do 18 roku życia oraz ich rodziny.

Zweryfikowany kosztorys zadania: 100 000,00 zł

zobacz szczegóły zadania

Zadanie o zasięgu: powiatowym

Numer ID: 14

Opis zadania: Świadomy start w przyszłość- BEZPŁATNA FIZJOTERAPIA DZIECI I KOBIET Projekt dotyczy profilaktyki prozdrowotnej kobiet oraz wsparcia rozwoju dzieci. Głównymi celami projektu jest dostęp do szybkiej i bezpłatnej fizjoterapii dzieci oraz kobiet. Zadaniem projektu jest edukacja kobiet w ciąży i po porodzie wtemacie zmian zachodzących w ich ciele, przygotowanie kobiety na świadomy poród, terapia występujących dolegliwości okołoporodowych. Zapobieganie problemom wieku rozwojowego dzieci, wsparcie rodziców oraz terapia nieprawidłowości mogących wystąpić w pierwszych latach życia dziecka. Projekt skierowany jest dla kobiet w ciąży i po porodzie oraz dla dzieci. Grupa wiekowa której dotyczy projekt to kobiety w wieku 18-45 roku życia oraz dzieci 0-18

Zweryfikowany kosztorys zadania: 87 500,00 zł

zobacz szczegóły zadania

Zadanie o zasięgu: powiatowym

Numer ID: 16

Opis zadania: Przygotowanie młodzieży do zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców to jeden z priorytetów działalności Ochotniczej Straży Pożarnej. Rozwój technologiczny daje możliwość pokazania i doświadczenia przez młodych ludzi pracy jaką wykonują strażacy ratownicy uczestniczący w działaniach ratowniczo gaśniczych. Wykorzystanie rzeczywistości wirtualnej w szkoleniach będzie mogło być zrealizowane w ramach projektu dla członków młodzieżowych drużyn pożarniczych Ochotniczych Straży Pożarnych z powiatu oleskiego. Warsztaty szkoleniowe dzięki wykorzystaniu wirtualnej rzeczywistości umożliwią uczestnikom doświadczyć zbliżonych do rzeczywistych możliwości działań bez narażania na niebezpieczeństwo. Młodzi ludzie na co dzień wykorzystują nowoczesne technologie do zabawy czy nauki w szkole. Realizowane zadanie będzie początkiem drogi ratownika poprzez nowoczesną technologię. Członkowie MDP doświadczą trudu jakiego doświadczają ich starsi koledzy uczestniczący już w realnych zdarzeniach.

Zweryfikowany kosztorys zadania: 100 000,00 zł

zobacz szczegóły zadania

Zadanie o zasięgu: powiatowym

Numer ID: 63

Opis zadania: Zadanie polega na przedstawieniu nauki w sposób atrakcyjny dla dzieci i młodzieży – nauka poprzez zabawę. Kostka Rubika jest wspaniałą zabawką, z którą można spędzić wiele przyjemnych chwil, w gronie rodzinnym lub znajomych - która uczy koncentracji, wytrwałości w dążeniu do celu. Zabawką, dzięki której wspaniale można się uczyć współpracy z innymi (na naszych zajęciach, ci którzy umieją coś więcej przekazują tą wiedzę mniej zaawansowanym). Dzieci łapią zasady układania bardzo szybko i dzięki temu mogą swoją wiedzę przekazać rodzicom, dzięki temu staje się źródłem satysfakcji młodych osób. A dorośli są szczęśliwi, że ich pociechy choć na chwilę odchodzą od niebieskich ekranów (telewizora, komputera czy telefonu). W ramach zadania będę przeprowadzone Potyczki Intelektualne – szkolne turnieje układania kostki Rubika, układania Magic Block Game, rozwiązywania sudoku, tworzenia map myśli oraz kaligrafii.

Zweryfikowany kosztorys zadania: 100 000,00 zł

zobacz szczegóły zadania

Zadanie o zasięgu: powiatowym

Numer ID: 69

Opis zadania: Pomysł "...I GRA MUZYKA!" zakłada przeprowadzenie w Oleśnie WARSZTATÓW MUZYCZNYCH, w których udział będą mogli wziąć WSZYSCY zainteresowani. Warsztaty zwieńczone będą KONCERTEM, podczas którego młodzi adepci wystąpią u boku swoich mentorów. Udział w projekcie, możliwość koncertowania u boku uznanych w kraju i na świecie Artystów przyczyni się do poszerzenia horyzontów i nabycia pewności siebie, pozwoli „na własnej skórze” przekonać się jak bogate, wręcz nieograniczone możliwości stwarza muzyka rozrywkowa w XXI wieku. Do współpracy w edycji "...I GRA MUZYKA! Olesno 2025" - wzorem edycji poprzednich z udziałem takich Mistrzów jak Mike Stern, Dave Weckl czy Bob Mintzer - również zaproszeni zostaną Artyści ze Światowej Czołówki.

Zweryfikowany kosztorys zadania: 100 000,00 zł

zobacz szczegóły zadania

Zadanie o zasięgu: powiatowym

Numer ID: 70

Opis zadania: Projekt dotyczy promocji i ochrony zdrowia. Celem projektu jest szybkie wykrycie nieprawidłowości w rozwoju dziecka oraz niwelowanie ich poprzez wczesne wspomaganie rozwoju - multidyscyplinarną konsultację i terapię: neurologopedyczną, fizjoterapeutyczną oraz sensoryczną, indywidualnie dostosowaną do potrzeb dziecka. Każdemu pacjentowi przysługiwać będą cztery spotkania udzielone na przestrzeni czasu trwania projektu. Usługi przeznaczone są dla mieszkańców powiatu oleskiego, w wieku od 0 do 4 r.ż., w tym niemowlęta i dzieci ze stwierdzoną niepełnosprawnością oraz dzieci sprawne, których rozwój jest nieharmonijny lub budzi niepokój rodzica. Realizacja tego zadania przyczyni się do zmniejszenia problemu z dostępem do specjalistycznej diagnozy i terapii zaburzeń rozwojowych dzieci. Udzielona pomoc będzie stanowić pomoc w niwelowaniu nieprawidłowości rozwoju dzieci, skróci czas powrotu do zdrowia oraz zmniejszy ryzyko trwałych nieprawidłowości.

Zweryfikowany kosztorys zadania: 100 000,00 zł

zobacz szczegóły zadania

Zadanie o zasięgu: powiatowym

Numer ID: 72

Opis zadania: Jako rodzic dzieci kształconych w małej miejscowości mam pewne obawy, czy moje dziecko ma tak samo dobre warunki edukacyjne jak dziecko np. z Opola? Zgłosiłam to zadanie do Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Opolskiego, bo wiem że jest wielu podobnie jak ja myślących rodziców. Rodziców, którzy chcą dla swoich dzieci wszystko co najlepsze, którzy chcą swoim pociechom dać najlepsze możliwe warunki rozwoju. Zrealizowanie w powiecie oleskim cyklu warsztatów filmowych dla dzieci i młodzieży ma zaciekawić ich sztuką tworzenia filmów. Da im szansę na spojrzenie na życie z szerszej perspektywy - być może odnajdą w sobie pasję do robienia filmów, do pracy nad swoim warsztatem aktorskim. Podsumowaniem cyklu warsztatów filmowych będzie zrealizowanie Oleskiego Festiwalu Filmów dla dzieci i młodzieży. Festiwalu filmów bez przemocy, filmów tworzonych przede wszystkim przez młodych artystów. My tylko głosujemy, a dzieci mają świetną zabawę :)

Zweryfikowany kosztorys zadania: 100 000,00 zł

zobacz szczegóły zadania

DANE OSOBY GŁOSUJĄCEJ:

+48
Wpisz numer telefonu - dziewięć cyfr - upewnij się czy podałeś właściwy numer telefonu
Wpisz numer telefonu - dziewięć cyfr - to pole nie może być puste
Wpisz imię - to pole nie może być puste
Wpisz imię - to pole nie może być puste
Wpisz nazwisko - to pole nie może być puste
Wpisz nazwisko - to pole nie może być puste
Wpisz rok urodzenia - to pole nie może być puste
Wpisz rok urodzenia - to pole nie może być puste
MIEJSCE ZAMIESZKANIA:

Wpisz nazwę miejscowości w której mieszkasz – skorzystaj z pojawiających się podpowiedzi – wybierz właściwą miejscowość z listy – pole gmina zostanie wówczas uzupełnione automatycznie. Przyciskiem "WYCZYŚĆ" usuniesz błędnie wybraną miejscowość oraz gminę.

Wybierz nazwę miasta w którym zamieszkujesz - to pola formularza nie może być puste
Wybierz nazwę miasta w którym zamieszkujesz - to pola formularza nie może być puste
WYCZYŚĆ
Wpisz nazwę gminy w której zamieszkujesz - to pole nie może być puste
Wpisz nazwę gminy w której zamieszkujesz - to pole nie może być puste

ZGODA RODZICA/ OPIEKUNA PRAWNEGO:

w przypadku, gdy głosującym jest mieszkaniec, który w dniu głosowania nie ukończył 16 roku życia

Wpisz imię i nazwisko opiekuna prawnego - dotyczy osób poniżej 16. roku życia
Wpisz imię i nazwisko opiekuna prawnego - dotyczy osób poniżej 16. roku życia
+48
Wpisz numer telefonu opiekuna prawnego- dziewięć cyfr - upewnij się czy podałeś właściwy numer telefonu
Wpisz numer telefonu opiekuna prawnego - dziewięć cyfr - to pole nie może być puste

Oświadczenie jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w głosowaniu.

Oświadczenie jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w głosowaniu.

Oświadczenie jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w głosowaniu.

Oświadczenie jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w głosowaniu.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Dobrowolne podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do przystąpienia do głosowania w ramach Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwane „RODO”) podpisując się na niniejszej karcie do głosowania przyjmuję do wiadomości, iż:

Potwierdzenie jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w głosowaniu.

Potwierdzenie jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w głosowaniu.

Potwierdzenie jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w głosowaniu.

Potwierdzenie jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w głosowaniu.

PODSUMOWANIE GŁOSOWANIA

Jeśli chcesz oddać głosy na wybrane przez siebie zadania wybierz: "POTWIERDZAM WYBÓR"
Pamiętaj możesz zagłosować tylko raz! Wskaż zadania o zasięgu subregionalnym lub/i powiatowym.

ZADANIA O ZASIĘGU SUBREGIONALNYM:

BRAK WSKAZANYCH ZADAŃ O ZASIĘGU SUBREGIONALNYCH

ZADANIA O ZASIĘGU POWIATOWYM:

BRAK WSKAZANYCH ZADAŃ O ZASIĘGU POWIATOWYM


Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE