Marszałkowski Budżet Obywatelski Województwa Opolskiego

Urzęd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Budżet Obywatelski Województwa Opolskiego

MARSZAŁKOWSKI BUDŻET OBYWATELSKI
WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA 2025 R. – VII EDYCJA

Karta do głosowania dla mieszkańca powiatu nyskiego


KROK: 1 z 4

Każdy Mieszkaniec może oddać jeden głos na zadanie o zasięgu subregionalnym oraz jeden głos na zadanie o zasięgu powiatowym.

ZADANIA O ZASIĘGU SUBREGIONALNYM:

Zadanie o zasięgu: subregionalnym

Numer ID: 8

Opis zadania: W okresie od 1 kwietnia 2024 r. do 30 grudnia 2024 r. na obiektach sportowych realizowane będą turnieje piłki nożnej dla dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 18 lat pn. „Dziś Orlik klubowy, jutro Stadion narodowy - 7 edycja”. W ten sposób wykorzystując ogromną popularność piłki nożnej będziemy promowali rywalizację w duchu sportowej walki oraz zdrowy styl życia, podkreślając uniwersalne i ponadczasowe walory piłki nożnej. Chcemy w ten sposób upowszechniać kulturę fizyczną, promować zdrowy tryb życia i stworzyć dzieciom szanse na rozwój swoich sportowych talentów i umiejętności. Organizowane turnieje mają przede wszystkim przynieść dzieciom radość z gry, a rodziców i mieszkańców wspólnot lokalnych zachęcić do aktywnego spędzania czasu wolnego (alternatywa dla spędzania czasu przed komputerem i związanym z tym zjawiskiem cyberprzemocy). Ponadto w ramach zadania zakupimy profesjonalny sprzęt, który będzie służył wykwalifikowanym trenerom do prowadzenia szkolenia na odpowiednim poziomie.

Zweryfikowany kosztorys zadania: 150 000,00 zł

zobacz szczegóły zadania

Zadanie o zasięgu: subregionalnym

Numer ID: 30

Opis zadania: Projekt skierowany jest do wszystkich mieszkańców tj. do dzieci , młodzieży oraz dorosłych. Ta forma aktywności ma zachęcić mieszkańców z okolicznych regionów powiatów do udziału w organizowanej imprezie oraz wyjazdach. Lokalne społeczności oczekują ciekawych formy spędzania wolnego czasu- w sposób aktywny a za razem edukacyjny. Takim jest niewątpliwie nasz projekt. Projekt ten wzbogaci ofertę edukacyjno – kulturalną i pozwoli zmniejszyć niedosyt tego typu przedsięwzięć. Zadanie polegało będzie na zorganizowaniu imprezy kulturalnej oraz kilkunastu wycieczek edukacyjnych

Zweryfikowany kosztorys zadania: 150 000,00 zł

zobacz szczegóły zadania

ZADANIA O ZASIĘGU POWIATOWYM:

Zadanie o zasięgu: powiatowym

Numer ID: 28

Opis zadania: W ramach zadania przewiduje się organizację zawodów które zostaną rozegrane w dwóch konkurencjach zgodnie z regulaminem młodzieżowych zawodów sportowo-pożarniczych CTIF oraz z regulaminem zawodów sportowo-pożarniczych ochotniczych straży pożarnych. W trakcie zawodów odbędą się pokazy ratownicze strażaków oraz udzielania pierwszej pomocy. Dla najmłodszych będzie zorganizowana strefa bezpiecznej zabawy. Zadanie ma na celu zachęcenie dzieci, młodzieży z sołectw gminy Nysa do aktywnej formy spędzania wolnego czasu w ramach zawodów. Dwie konkurencje drużynowe dla każdej z grup wiekowych mają na celu integrację grup młodzieży z terenu gminy Nysa obejmującej 11 sołectw a tym samym zawarcie koleżeńskich relacji pomiędzy dziećmi, młodzieżą a rodzicami.

Zweryfikowany kosztorys zadania: 100 000,00 zł

zobacz szczegóły zadania

Zadanie o zasięgu: powiatowym

Numer ID: 37

Opis zadania: Założeniem projektu „Głuchołaski Piknik Rodzinny – Sztolnia Trzech Króli” jest zorganizowanie weekendowego pikniku dla wszystkich mieszkańców i turystów bez względu na przedział wiekowy, który zwiększy atrakcyjność turystyczną gminy oraz wzmocni promocję regionu. Podczas wydarzenia odbędą się: zlot i pokaz pojazdów zabytkowych i specjalistycznych, plener rzeźbiarski, warsztaty płukania złota, miasteczko zabaw, konkursów i gier dla dzieci, koncerty, wycieczka piesza szlakiem zabytkowych sztolni, prezentacja rzeźb i historii szlaku trzech króli, biesiada rodzinna oraz szereg innych atrakcji. Tak szeroka oferta pozwoli stworzyć ofertę dla wszystkich zainteresowanych, którzy dzięki piknikowi będą mogli nawiązać oraz wzmocnić integrację ze społecznością na pograniczu polsko-czeskim. Osoby zainteresowane motoryzacją, turystyką, górnictwem i historią tych terenów na pograniczu polsko – czeskim zacieśnią relację, wymienią doświadczenia oraz poznają wspólne dziedzictwo kulturowe.

Zweryfikowany kosztorys zadania: 100 000,00 zł

zobacz szczegóły zadania

Zadanie o zasięgu: powiatowym

Numer ID: 64

Opis zadania: Zadaniem projektu jest aktywizacja i integracja międzypokoleniowa, seniorów z przedszkolakami, poprzez wspólne zajęcia, gry i zabawy. Integracja mieszkańców terenów wiejskich i miejskich Propagowanie aktywnego wypoczynku w sali zabaw czy świetlicy wiejskiej lub na świeżym powietrzu. Wspólne zabawy, ciekawe zajęcia i warsztaty, konkursy, wycieczki oraz wspólne świętowanie różnych uroczystości nieustannie sprzyjają wzajemnemu uczeniu się i przyjaznemu „łączeniu pokoleń”. Zadanie będzie wzmacniać więzi rodzinne dzieci, rodziców i dziadków, w tym z osobami z niepełnosprawnością. Planujemy warsztaty rękodzielnicze, kulinarne , czytelnicze, pierwszej pomocy, programowania. Zajęcia pozwolą na wymianę doświadczeń wszystkich uczestników : młodzież i dzieci edukują seniorów – seniorzy edukują młodszych. Integracja środowiska przedszkolnego, rodzinnego i lokalnego to cele, które zamierzamy osiągnąć.

Zweryfikowany kosztorys zadania: 99 998,00 zł

zobacz szczegóły zadania

Zadanie o zasięgu: powiatowym

Numer ID: 76

Opis zadania: Bezpieczny obywatel ma na celu zakup automatycznych zewnętrznych defibrylatorów oraz apteczek do szkół podstawowych, przedszkoli, żłobka, oraz OPS, PCPR tam gdzie istniej zagrożeniem nagłym zatrzymaniem krążenia, u dorosłych (zatrzymanie z przyczyn krążeniowych) jak również u dzieci (zatrzymanie z przyczyn oddechowych). również przeszkolenie personelu z zakresu I pomocy przedmedycznej z użyciem AED, Aby personel mógł w sposób prawidłowy i bezpieczny udzielić pomocy.

Zweryfikowany kosztorys zadania: 99 313,00 zł

zobacz szczegóły zadania

DANE OSOBY GŁOSUJĄCEJ:

+48
Wpisz numer telefonu - dziewięć cyfr - upewnij się czy podałeś właściwy numer telefonu
Wpisz numer telefonu - dziewięć cyfr - to pole nie może być puste
Wpisz imię - to pole nie może być puste
Wpisz imię - to pole nie może być puste
Wpisz nazwisko - to pole nie może być puste
Wpisz nazwisko - to pole nie może być puste
Wpisz rok urodzenia - to pole nie może być puste
Wpisz rok urodzenia - to pole nie może być puste
MIEJSCE ZAMIESZKANIA:

Wpisz nazwę miejscowości w której mieszkasz – skorzystaj z pojawiających się podpowiedzi – wybierz właściwą miejscowość z listy – pole gmina zostanie wówczas uzupełnione automatycznie. Przyciskiem "WYCZYŚĆ" usuniesz błędnie wybraną miejscowość oraz gminę.

Wybierz nazwę miasta w którym zamieszkujesz - to pola formularza nie może być puste
Wybierz nazwę miasta w którym zamieszkujesz - to pola formularza nie może być puste
WYCZYŚĆ
Wpisz nazwę gminy w której zamieszkujesz - to pole nie może być puste
Wpisz nazwę gminy w której zamieszkujesz - to pole nie może być puste

ZGODA RODZICA/ OPIEKUNA PRAWNEGO:

w przypadku, gdy głosującym jest mieszkaniec, który w dniu głosowania nie ukończył 16 roku życia

Wpisz imię i nazwisko opiekuna prawnego - dotyczy osób poniżej 16. roku życia
Wpisz imię i nazwisko opiekuna prawnego - dotyczy osób poniżej 16. roku życia
+48
Wpisz numer telefonu opiekuna prawnego- dziewięć cyfr - upewnij się czy podałeś właściwy numer telefonu
Wpisz numer telefonu opiekuna prawnego - dziewięć cyfr - to pole nie może być puste

Oświadczenie jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w głosowaniu.

Oświadczenie jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w głosowaniu.

Oświadczenie jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w głosowaniu.

Oświadczenie jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w głosowaniu.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Dobrowolne podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do przystąpienia do głosowania w ramach Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwane „RODO”) podpisując się na niniejszej karcie do głosowania przyjmuję do wiadomości, iż:

Potwierdzenie jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w głosowaniu.

Potwierdzenie jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w głosowaniu.

Potwierdzenie jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w głosowaniu.

Potwierdzenie jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w głosowaniu.

PODSUMOWANIE GŁOSOWANIA

Jeśli chcesz oddać głosy na wybrane przez siebie zadania wybierz: "POTWIERDZAM WYBÓR"
Pamiętaj możesz zagłosować tylko raz! Wskaż zadania o zasięgu subregionalnym lub/i powiatowym.

ZADANIA O ZASIĘGU SUBREGIONALNYM:

BRAK WSKAZANYCH ZADAŃ O ZASIĘGU SUBREGIONALNYCH

ZADANIA O ZASIĘGU POWIATOWYM:

BRAK WSKAZANYCH ZADAŃ O ZASIĘGU POWIATOWYM


Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE