Marszałkowski Budżet Obywatelski Województwa Opolskiego

Urzęd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Budżet Obywatelski Województwa Opolskiego

MARSZAŁKOWSKI BUDŻET OBYWATELSKI
WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA 2025 R. – VII EDYCJA

Karta do głosowania dla mieszkańca powiatu głubczyckiego


KROK: 1 z 4

Każdy Mieszkaniec może oddać jeden głos na zadanie o zasięgu subregionalnym oraz jeden głos na zadanie o zasięgu powiatowym.

ZADANIA O ZASIĘGU SUBREGIONALNYM:

Zadanie o zasięgu: subregionalnym

Numer ID: 25

Opis zadania: Organizacja koncertu to zadanie z dziedziny kultury. Aktywizuje przede wszystkim młodych wykonawców, którzy realizują swoją pasję grania w zespołach muzycznych, ale również zwyczajnych ludzi, którzy na co dzień nie mają, zbyt wielu możliwości, obcowania z żywą muzyką. Koncerty zdają się być dobrym rozwiązaniem na niedobór udziału w życiu koncertowym naszego społeczeństwa. Chcemy dać namiastkę żywej muzyki. Zapraszamy do udziału miłośników muzyki, fanów naszej orkiestry. Chcemy znów muzycznie Was oczarować, mając nowe nuty czy instrumenty. Gramy dla Was z największą pasją!

Zweryfikowany kosztorys zadania: 150 000,00 zł

zobacz szczegóły zadania

Zadanie o zasięgu: subregionalnym

Numer ID: 43

Opis zadania: Wspólnie spędzony czas to coś najcenniejszego w naszym życiu. Coś czego nie można kupić za żadną walutę. Aktywny wypoczynek ma wiele zalet: uczy przez zabawę, wzbogaca wyobraźnię, pozwala zacieśniać więzi. Dzieci i młodzież mogą spożytkować energię a dorośli otrzymują w zamian coś bardzo cennego, mogą znowu poczuć tą radość wew. dziecka. Wspólne spędzanie czasu na świeżym powietrzu ma w dzisiejszych czasach sporą konkurencję w postaci wszechobecnej dostępności do sieci, ekranów komórkowych. Dlatego tak ważne jest, aby spędzać czas razem, offline. Wspólne siedzenie przed TV wcale nie zbliża nas do siebie. Stąd pomysł na realizację projektu „Aktywne Pokolenia”, który ma na celu zaktywizowanie mieszkańców woj.opolskiego w każdym wieku. Chcemy pokazać uczestnikom projektu, że woj.opolskie roztacza przed nami mnóstwo możliwości na aktywne spędzanie wspólnego czasu. Woj.opolskie jest piękne i warte odkrycia. Planujemy wiele wycieczek tematycznych łączących w sobie elementy nauki i rozrywki.

Zweryfikowany kosztorys zadania: 150 000,00 zł

zobacz szczegóły zadania

Zadanie o zasięgu: subregionalnym

Numer ID: 49

Opis zadania: „Kulturalna Essa- 2. EDYCJA” to innowacyjny projekt edukacyjny, skierowany do dzieci i młodzieży szkolnej z województwa opolskiego. Jego celem jest promowanie kultury wyższej w sposób nowatorski i atrakcyjny, który odzwierciedla ducha młodego pokolenia.Wybierając młodzieżowe słowo roku 2022 - "Essa", które symbolizuje luz i łatwość życia, projekt stawia sobie za zadanie zrozumienie i spełnienie potrzeb dzisiejszej młodzieży w kontekście kultury wyższej i muzyki. Poprzez spotkania, koncerty i prelekcje w opolskich szkołach, "Muzyczna Essa" eksploruje pochodzenie i związki między dzisiejszymi hitami a dziełami przeszłości. W sposób zabawny i interaktywny, uczestnicy poznają ewolucję muzyki oraz w humorystyczny sposób spotkają się z postaciami znanych kompozytorów, którzy "rywalizują" z dzisiejszymi twórcami podczas koncertów. Pytanie, kogo wybierze młodzież - Rihannę, Davida Guettę czy może J.S. Bacha - staje się częścią fascynującej podróży przez historię i współczesność muzyki.

Zweryfikowany kosztorys zadania: 150 000,00 zł

zobacz szczegóły zadania

Zadanie o zasięgu: subregionalnym

Numer ID: 67

Opis zadania: Głównym celem jest edukacja artystyczna i wychowanie przez sztukę w oparciu o działania chóralne w środowisku powiatu prudnickiego i głubczyckiego. Projekt zakłada wzmożenie działań związanych z kształceniem artystycznym i edukacyjnym poprzez warsztaty, koncerty i spotkania szkoleniowe. Inicjatywa ma charakter międzypokoleniowy – skierowana do dzieci, młodzieży i dorosłych. Przygotowane przez uczestników koncerty chóralne będą dostępne dla szerokiej publiczności, co umożliwi pokazanie ich talentów oraz wpłynie na rozwijanie świadomości kulturalnej społeczności lokalnej. Współpraca chórów Angelus Cantat z Głubczyc i Światło dla Młodych z Głogówka ma na celu inspirowanie, rozwijanie talentów i tworzenie niezapomnianych doświadczeń artystycznych dla uczestników oraz wzmacnianie więzi między pokoleniami poprzez sztukę.

Zweryfikowany kosztorys zadania: 150 000,00 zł

zobacz szczegóły zadania

Zadanie o zasięgu: subregionalnym

Numer ID: 74

Opis zadania: W okresie luty-listopad 2025 na obiektach sportowych uczestników zadania realizowane będą turnieje piłki nożnej dla dzieci i młodzieży w wieku od 5 do 18 lat pod jednym wspólnym tytułem: „PIŁKARSKIE WITAMINY!”. W ten sposób, wykorzystując ogromną popularność piłki nożnej, będziemy promowali rywalizację w duchu sportowej walki oraz zdrowy styl życia, podkreślając uniwersalne i ponadczasowe walory piłki nożnej. Chcemy w ten sposób upowszechniać kulturę fizyczną, promować zdrowy tryb życia i stworzyć dzieciom z różnych środowisk szansę na rozwój sportowych talentów i umiejętności. Organizowane turnieje mają przede wszystkim przynieść dzieciom radość z gry, a rodziców i mieszkańców wspólnot lokalnych zachęcić do aktywnego spędzania czasu wolnego, jako alternatywy dla spędzania czasu przed komputerem. Ponadto w ramach zadania zakupimy profesjonalny sprzęt, który będzie służył wykwalifikowanym trenerom do prowadzenia szkolenia na odpowiednim poziomie.

Zweryfikowany kosztorys zadania: 150 000,00 zł

zobacz szczegóły zadania

ZADANIA O ZASIĘGU POWIATOWYM:

Zadanie o zasięgu: powiatowym

Numer ID: 3

Opis zadania: Szczególnie dzisiaj ważnym staje się zapewnianie zwłaszcza w tak niewielkim miasteczku jak Głubczyce ciekawej oferty aktywizujących zajęć dodatkowych. Ciekawą propozycją jest badminton, jako dyscypliny kształtującej prawidłową postawę, poprawiającą koordynację ruchową, kształtującej charakter i zacieśniającej więzi społeczne. Celem projektu jest zapewnienie dzieciom i młodzieży ciekawszej oferty zajęć sportowych, świadczonych na wysokim poziomie dzięki wyposażeniu klubu LKS „TECHNIK” w Głubczycach w profesjonalny sprzęt treningowy. Zwiększy to zainteresowanie badmintonem, a także rozpromuje aktywność fizyczną, jako aspektu zdrowego stylu życia. Klub otrzyma niezbędny sprzęt do przeprowadzania profesjonalnych treningów.

Zweryfikowany kosztorys zadania: 100 000,00 zł

zobacz szczegóły zadania

Zadanie o zasięgu: powiatowym

Numer ID: 4

Opis zadania: Zaktywizowanie seniorów do szeroko pojętej aktywności psycho-fizycznej. Ważnym elementem zajęć będzie wyjście seniorów z ich domów i zamkniętych grup społecznych. Co w konsekwencji będzie zapobiegać wykluczeniu społecznemu, przeciwdziałać depresjom, które nasiliły się w trakcie trwania pandemii covid-19. Na terenie wiejskim obserwuje się izolację seniorów w wielu obszarach życia: społecznego, fizycznego, psychicznego. Celem zadania jest ponowne zaktywizowanie seniorów, rozbudzenie i rozwijanie wiedzy na temat korzyści płynących z aktywnego stylu życia, przywrócenie do życia społecznego, stworzenie możliwości kontaktu z drugim człowiekiem, wyrobienie zdrowych nawyków uprawiania codziennej gimnastyki i ruchu na świeżym powietrzu.

Zweryfikowany kosztorys zadania: 99 992,00 zł

zobacz szczegóły zadania

Zadanie o zasięgu: powiatowym

Numer ID: 66

Opis zadania: Zadanie będzie polegało na organizacji wyjazdów integracyjnych, kulturalnych i edukacyjnych oraz imprez integracyjnych i kulturalnych dla mieszkańców powiatu głubczyckiego – z gmin Branice, Baborów, Kietrz i Głubczyce. Celem zdania jest integracja i aktywizacja mieszkańców powiatu głubczyckiego i umożliwienie im wzajemnej integracji w trakcie wyjazdów czy organizowanych imprez. Wyjazdy i imprezy będą się odbywały w terminach: luty-listopad 2025. Będą to wyjazdy i imprezy głównie dla dzieci, młodzieży i seniorów – miejsce docelowe i tematyka wybierane przez grupę docelową uczestników. Kosztami będzie głównie transport na wyjazdy oraz poczęstunek na imprezach integracyjnych i kulturalnych, ponadto koszty biletów wstępu do atrakcji kulturalnych oraz koszt noclegów.

Zweryfikowany kosztorys zadania: 100 000,00 zł

zobacz szczegóły zadania

Zadanie o zasięgu: powiatowym

Numer ID: 71

Opis zadania: Głównym celem jest międzypokoleniowa integracja społeczności lokalnej, zarówno powiatowej, jak również wewnątrz chóralnej a także - wzmocnienie więzi i relacji międzyludzkich, poprzez dotarcie z kulturą chóralną do osób najbardziej potrzebujących i oddalonych społecznie.Projekt skierowany jest do wszystkich grup wiekowych, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci, młodzieży i seniorów. Powyższe cele realizowane będą w różnych formach, poprzez organizowanie:, występów, koncertów, warsztatów, imprez plenerowych (kulturalnych, społecznych i edukacyjnych). Występy wzbogacać będą lokalne spotkania i uroczystości w środowisku osób niepełnosprawnych i wykluczonych społecznie (m.in. DPS-y, Domy Dziecka, Zakład Karny).Organizowane warsztaty prowadzone będą przez specjalistów przygotowujących chór do zaplanowanej aktywności artystycznej, w ramach powyższych zadań.

Zweryfikowany kosztorys zadania: 100 000,00 zł

zobacz szczegóły zadania

Zadanie o zasięgu: powiatowym

Numer ID: 75

Opis zadania: Niedawno „opanowana” pandemia, tocząca się za granicą wojna i ogólna sytuacja geopolityczna na świecie która, przyczyniła się do wzrostu kosztów życia, odcisnęły spore piętno na zdrowiu psychicznym i fizycznym wielu ludzi. Dlatego niezwykle ważna staje się umiejętność dbania o siebie w obu tych sferach. Poprzez zapewnienie ciekawej oferty dodatkowych zajęć sportowych, warsztatów dotyczących zdrowego żywienia i imprez promujących zdrowy styl życia w myśl filozofii Self-Care pragniemy pokazać mieszkańcom powiatu głubczyckiego w każdym wieku jak zadbać o siebie zarówno pod względem fizycznym, jak i mentalnym. Projekt ma na celu uzmysłowienie jak istotne jest życie w sposób zdrowy, a także jak ważne jest przejęcie odpowiedzialności za własne szczęście oraz dobre relacje z innymi ludźmi. Z oferty będą mogli skorzystać wszyscy mieszkańcy powiatu Głubczyckiego.

Zweryfikowany kosztorys zadania: 100 000,00 zł

zobacz szczegóły zadania

Zadanie o zasięgu: powiatowym

Numer ID: 77

Opis zadania: Planowane przedsięwzięcie dotyczyć będzie dzieci uczesczających do szkół podstawowych znajdujących się na terenie gminy Głubczyce. W szkołach tych zostaną utworzone Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze. Głównym celem tego zadania będzie zapoznanie dzieci z tematyką pożarniczą, podręcznym sprzętem gaśniczym, zapobieganie pożarom, prewencja pożarowa, udzielanie pomocy medycznej, kształtowanie właścicwych postaw społecznych. Ponadto rozwój fizyczny oraz promowanie zdrowej rywalizacji sportowej poprzez przygotowanie do zawodów pożarniczych i uczestnictwo w tych zawodach. Pośrednio zadanie to ma na celu zachęcenie dzieci do wstępowania w szeregi Ochotniczych Straży Pożarnych znajdujących się na terenie Gminy Głubczyce.

Zweryfikowany kosztorys zadania: 77 590,00 zł

zobacz szczegóły zadania

DANE OSOBY GŁOSUJĄCEJ:

+48
Wpisz numer telefonu - dziewięć cyfr - upewnij się czy podałeś właściwy numer telefonu
Wpisz numer telefonu - dziewięć cyfr - to pole nie może być puste
Wpisz imię - to pole nie może być puste
Wpisz imię - to pole nie może być puste
Wpisz nazwisko - to pole nie może być puste
Wpisz nazwisko - to pole nie może być puste
Wpisz rok urodzenia - to pole nie może być puste
Wpisz rok urodzenia - to pole nie może być puste
MIEJSCE ZAMIESZKANIA:

Wpisz nazwę miejscowości w której mieszkasz – skorzystaj z pojawiających się podpowiedzi – wybierz właściwą miejscowość z listy – pole gmina zostanie wówczas uzupełnione automatycznie. Przyciskiem "WYCZYŚĆ" usuniesz błędnie wybraną miejscowość oraz gminę.

Wybierz nazwę miasta w którym zamieszkujesz - to pola formularza nie może być puste
Wybierz nazwę miasta w którym zamieszkujesz - to pola formularza nie może być puste
WYCZYŚĆ
Wpisz nazwę gminy w której zamieszkujesz - to pole nie może być puste
Wpisz nazwę gminy w której zamieszkujesz - to pole nie może być puste

ZGODA RODZICA/ OPIEKUNA PRAWNEGO:

w przypadku, gdy głosującym jest mieszkaniec, który w dniu głosowania nie ukończył 16 roku życia

Wpisz imię i nazwisko opiekuna prawnego - dotyczy osób poniżej 16. roku życia
Wpisz imię i nazwisko opiekuna prawnego - dotyczy osób poniżej 16. roku życia
+48
Wpisz numer telefonu opiekuna prawnego- dziewięć cyfr - upewnij się czy podałeś właściwy numer telefonu
Wpisz numer telefonu opiekuna prawnego - dziewięć cyfr - to pole nie może być puste

Oświadczenie jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w głosowaniu.

Oświadczenie jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w głosowaniu.

Oświadczenie jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w głosowaniu.

Oświadczenie jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w głosowaniu.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Dobrowolne podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do przystąpienia do głosowania w ramach Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwane „RODO”) podpisując się na niniejszej karcie do głosowania przyjmuję do wiadomości, iż:

Potwierdzenie jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w głosowaniu.

Potwierdzenie jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w głosowaniu.

Potwierdzenie jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w głosowaniu.

Potwierdzenie jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w głosowaniu.

PODSUMOWANIE GŁOSOWANIA

Jeśli chcesz oddać głosy na wybrane przez siebie zadania wybierz: "POTWIERDZAM WYBÓR"
Pamiętaj możesz zagłosować tylko raz! Wskaż zadania o zasięgu subregionalnym lub/i powiatowym.

ZADANIA O ZASIĘGU SUBREGIONALNYM:

BRAK WSKAZANYCH ZADAŃ O ZASIĘGU SUBREGIONALNYCH

ZADANIA O ZASIĘGU POWIATOWYM:

BRAK WSKAZANYCH ZADAŃ O ZASIĘGU POWIATOWYM


Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE