Marszałkowski Budżet Obywatelski Województwa Opolskiego

Urzęd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Budżet Obywatelski Województwa Opolskiego

MARSZAŁKOWSKI BUDŻET OBYWATELSKI
WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA 2025 R. – VII EDYCJA

Karta do głosowania dla mieszkańca powiatu opolskiego


KROK: 1 z 4

Każdy Mieszkaniec może oddać jeden głos na zadanie o zasięgu subregionalnym oraz jeden głos na zadanie o zasięgu powiatowym.

ZADANIA O ZASIĘGU SUBREGIONALNYM:

Zadanie o zasięgu: subregionalnym

Numer ID: 13

Opis zadania: Historycznie, od okresu powojennego, w Gminie Dobrzeń Wielki organizacje sportowe regularnie organizowały imprezy sportowo-rekreacyjno-kulturalne dla swojego środowiska. Każda taka inicjatywa przyczyniała się do zwiększenia aktywności lokalnej społeczności. Teraz chcemy zorganizować cykl wydarzeń skierowanych do wszystkich, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży i osób dorosłych. Cały projekt będzie miał honorowy patronat Marszałka Województwa Opolskiego i będzie promować naszą piękną ziemię opolską, między innymi w publikacjach prasowych, z logo Województwa Opolskiego na widocznym miejscu. W gminie Dobrzeń Wielki zawsze dużo się działo, nie tylko w okresie letnim. W każdym sołectwie organizowane były festyny, turnieje i inne wydarzenia, które angażowały lokalną społeczność. Chcemy zorganizować cykl rozgrywek sportowo-rekreacyjnych, przede wszystkim dla dzieci, młodzieży, rodzin i seniorów.

Zweryfikowany kosztorys zadania: 150 000,00 zł

zobacz szczegóły zadania

Zadanie o zasięgu: subregionalnym

Numer ID: 35

Opis zadania: „Tam gdzie ładnie… brzmi Orkiestra!” to zadanie z dziedziny kultury, aktywizujące nie tylko młodych wykonawców, którzy realizują swoją pasję grania w zespołach muzycznych, ale też zwyczajnych ludzi, którzy na co dzień nie mają zbyt wielu możliwości obcowania z żywą muzyką. Zapraszamy do udziału miłośników muzyki - rozdajemy muzyczną radość w zamian za waszą obecność. Chcemy znów muzycznie was oczarować, mając nowe nuty, nowe instrumenty będziemy dla was ponownie grać z największą pasją!

Zweryfikowany kosztorys zadania: 150 000,00 zł

zobacz szczegóły zadania

Zadanie o zasięgu: subregionalnym

Numer ID: 39

Opis zadania: „Kulturalna Essa- 2. EDYCJA” to innowacyjny projekt edukacyjny, skierowany do dzieci i młodzieży szkolnej z województwa opolskiego. Jego celem jest promowanie kultury wyższej w sposób nowatorski i atrakcyjny, który odzwierciedla ducha młodego pokolenia.Wybierając młodzieżowe słowo roku 2022 - "Essa", które symbolizuje luz i łatwość życia, projekt stawia sobie za zadanie zrozumienie i spełnienie potrzeb dzisiejszej młodzieży w kontekście kultury wyższej i muzyki.Poprzez spotkania, koncerty i prelekcje w opolskich szkołach, "Muzyczna Essa" eksploruje pochodzenie i związki między dzisiejszymi hitami a dziełami przeszłości. W sposób zabawny i interaktywny, uczestnicy poznają ewolucję muzyki oraz w humorystyczny sposób spotkają się z postaciami znanych kompozytorów, którzy "rywalizują" z dzisiejszymi twórcami podczas koncertów.Pytanie, kogo wybierze młodzież - Rihannę, Davida Guettę czy może J.S. Bacha - staje się częścią fascynującej podróży przez historię i współczesność muzyki.

Zweryfikowany kosztorys zadania: 150 000,00 zł

zobacz szczegóły zadania

Zadanie o zasięgu: subregionalnym

Numer ID: 44

Opis zadania: Organizacja koncertu muzycznego z Janem Pawłem II w kościele Jana Pawła II w Opolu to zadanie o głębokim znaczeniu kulturowym i duchowym. Celem jest upamiętnienie dziedzictwa Papieża Polaka i promowanie jego uniwersalnych wartości: pokoju, solidarności i wzajemnego szacunku. Wydarzenie skierowane jest do mieszkańców województwa bez ograniczeń wiekowych, zachęcając rodziny, młodzież i seniorów do wspólnego przeżywania i refleksji nad przesłaniem Jana Pawła II. Koncert ma stać się przestrzenią łączącą pokolenia, inspirującą do zastanowienia nad wpływem Papieża na współczesny świat. Inicjatywa ta stanowi nie tylko wyzwanie organizacyjne, ale także misję społeczną, promując pozytywne wartości i wzmacniając więzi wspólnotowe.

Zweryfikowany kosztorys zadania: 124 240,00 zł

zobacz szczegóły zadania

Zadanie o zasięgu: subregionalnym

Numer ID: 61

Opis zadania: Warsztaty dla dzieci i młodzieży z powiatu opolskiego z piłki noznej prowadzone przez wykwalifikowane osoby będące mieszkańcami powiatu Opolskiego pomagające w integracji miedzy dziecmi i młodzieżą z miejscowości z Powiatu Opolskiego gdzie będą prowadzone warsztaty i turnieje piłkarskie oraz spotkania ze znanymi piłkarzami z Opolszczyzny.

Zweryfikowany kosztorys zadania: 150 000,00 zł

zobacz szczegóły zadania

ZADANIA O ZASIĘGU POWIATOWYM:

Zadanie o zasięgu: powiatowym

Numer ID: 21

Opis zadania: Gmina Dobrzeń Wielki jest małą kompaktową gminą w której dzięki zaangażowaniu społeczników dużo się dzieje przez cały rok. W każdym sołectwie organizowane są różnego rodzaju wydarzenia, które aktywizują mieszkańców w każdym przedziale wiekowym od przedszkolaka do seniora. Pragniemy zorganizować cykl wydarzeń sportowo-rekreacyjnych skierowanych do dzieci, młodzieży, rodzin i seniorów. Nasze hasło przewodnie, które towarzyszy nam od lat to „Od przedszkola do seniora”, będzie również w tej edycji hasłem przewodnim, programu „Aktywni przekraczają granice - Vedycja”, gdzie przewidziane jest wsparcie dla Rad Sołeckich, Ochotniczych Straży Pożarnych, Ludowych Zespołów Sportowych i stowarzyszeń działających na terenie gminy.

Zweryfikowany kosztorys zadania: 100 000,00 zł

zobacz szczegóły zadania

Zadanie o zasięgu: powiatowym

Numer ID: 34

Opis zadania: Zadanie ma na celu aktywizację seniorów oraz dzieci i młodzieży do czynnego udziału w życiu kulturalnym regionu. Starość nie musi być synonimem bierności oraz samotności, a wręcz przeciwnie, dzięki wydłużaniu się ludzkiego życia i stałej poprawie jego jakości, może być to czas aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym. Koncert dla babci i dziadka to inicjatywa, która ma na celu zachęcenie osób starszych do wyjścia z domu, spotkania się z innymi ludźmi, wysłuchaniu koncertu Młodzieżowej Orkiestry Dętej Kaprys. Za pomocą realizacji projektu pragniemy umocnić więzi międzypokoleniowe. Koncert dedykowany seniorom w wykonaniu ich wnuków z całą pewnością się do tego przyczyni.  Z kolei praca edukacyjna z dziećmi i młodzieżą ma na celu wykształcenie nowego pokolenia muzykującego. Realizacja zadania da im szansę na rozwój umiejętności muzycznych, przyczyni się do integracji młodego pokolenia, umożliwi im zaprezentowanie i pochwalenie się efektami swojej pracy szerszemu gronu odbiorców.

Zweryfikowany kosztorys zadania: 100 000,00 zł

zobacz szczegóły zadania

Zadanie o zasięgu: powiatowym

Numer ID: 40

Opis zadania: "Muzyczna Essa" to innowacyjny projekt edukacyjny, skierowany do dzieci i młodzieży szkolnej z województwa opolskiego. Jego celem jest promowanie kultury wyższej w sposób nowatorski i atrakcyjny, który odzwierciedla ducha młodego pokolenia. Wybierając młodzieżowe słowo roku 2022 - "Essa", które symbolizuje luz i łatwość życia, projekt stawia sobie za zadanie zrozumienie i spełnienie potrzeb dzisiejszej młodzieży w kontekście kultury wyższej i muzyki. Poprzez spotkania, koncerty i prelekcje w opolskich szkołach, "Muzyczna Essa" eksploruje pochodzenie i związki między dzisiejszymi hitami a dziełami przeszłości. W sposób zabawny i interaktywny, uczestnicy poznają ewolucję muzyki oraz w humorystyczny sposób spotkają się z postaciami znanych kompozytorów, którzy "rywalizują" z dzisiejszymi twórcami podczas koncertów. Pytanie, kogo wybierze młodzież - Rihannę, Davida Guettę czy może J.S. Bacha - staje się częścią fascynującej podróży przez historię i współczesność muzyki.

Zweryfikowany kosztorys zadania: 100 000,00 zł

zobacz szczegóły zadania

Zadanie o zasięgu: powiatowym

Numer ID: 59

Opis zadania: Piknik prozdrowotny to wydarzenie medyczno-sportowe, mające na celu udostępnienie możliwości skorzystania z nieodpłatnych badań i konsultacji medycznych dla dzieci i dorosłych. Głównym celem projektu jest poprawia stanu zdrowia rodzin oraz szerzenie świadomości profilaktyki. Wydarzenie skierowane jest przede wszystkim do dzieci, jak i całych rodzin.

Zweryfikowany kosztorys zadania: 81 600,00 zł

zobacz szczegóły zadania

Zadanie o zasięgu: powiatowym

Numer ID: 68

Opis zadania: CELEM ZADANIA JEST ZORGANIZOWANIE WYSTAWY I WYDANIE KATALOGU W TYM KATALOGU ONLINE UPAMIĘTNIAJĄCEGO BYŁYCH KOMBATANTÓW WOJENNYCH, KTÓRZY MAJĄ SWOJĄ SIEDZIBĘ W TUŁOWICKIM OŚRODKU KULTURY. HISTORIA DOTYCZY CAŁEGO KRAJU,ALE CELEM JEST UPAMIĘTNIENIE TYCH, KTÓRZY OSIEDLILI SIĘ NA NASZYM TERENIE. KOMBATANCI NIE SĄ JUŻ Z NAMI, A HISTORIA O NICH JEST ZAMKNIĘTA I NIE WIDOCZNA DLA SPOŁECZEŃSTWA. CO ROKU SPOTYKAMY SIĘ Z PODOPIECZNYMI KOMBATANTÓW, KTÓRZY CZEKAJĄ NA TEN DZIEŃ, ABY HISTORIA ZOSTAŁA UPUBLICZNIONA.SKORZYSTA NA TYM SPOŁECZEŃSTWO, A ZWŁASZCZA EDUKACJA DZIECI I MŁODZIEŻY.

Zweryfikowany kosztorys zadania: 50 000,00 zł

zobacz szczegóły zadania

DANE OSOBY GŁOSUJĄCEJ:

+48
Wpisz numer telefonu - dziewięć cyfr - upewnij się czy podałeś właściwy numer telefonu
Wpisz numer telefonu - dziewięć cyfr - to pole nie może być puste
Wpisz imię - to pole nie może być puste
Wpisz imię - to pole nie może być puste
Wpisz nazwisko - to pole nie może być puste
Wpisz nazwisko - to pole nie może być puste
Wpisz rok urodzenia - to pole nie może być puste
Wpisz rok urodzenia - to pole nie może być puste
MIEJSCE ZAMIESZKANIA:

Wpisz nazwę miejscowości w której mieszkasz – skorzystaj z pojawiających się podpowiedzi – wybierz właściwą miejscowość z listy – pole gmina zostanie wówczas uzupełnione automatycznie. Przyciskiem "WYCZYŚĆ" usuniesz błędnie wybraną miejscowość oraz gminę.

Wybierz nazwę miasta w którym zamieszkujesz - to pola formularza nie może być puste
Wybierz nazwę miasta w którym zamieszkujesz - to pola formularza nie może być puste
WYCZYŚĆ
Wpisz nazwę gminy w której zamieszkujesz - to pole nie może być puste
Wpisz nazwę gminy w której zamieszkujesz - to pole nie może być puste

ZGODA RODZICA/ OPIEKUNA PRAWNEGO:

w przypadku, gdy głosującym jest mieszkaniec, który w dniu głosowania nie ukończył 16 roku życia

Wpisz imię i nazwisko opiekuna prawnego - dotyczy osób poniżej 16. roku życia
Wpisz imię i nazwisko opiekuna prawnego - dotyczy osób poniżej 16. roku życia
+48
Wpisz numer telefonu opiekuna prawnego- dziewięć cyfr - upewnij się czy podałeś właściwy numer telefonu
Wpisz numer telefonu opiekuna prawnego - dziewięć cyfr - to pole nie może być puste

Oświadczenie jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w głosowaniu.

Oświadczenie jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w głosowaniu.

Oświadczenie jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w głosowaniu.

Oświadczenie jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w głosowaniu.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Dobrowolne podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do przystąpienia do głosowania w ramach Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwane „RODO”) podpisując się na niniejszej karcie do głosowania przyjmuję do wiadomości, iż:

Potwierdzenie jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w głosowaniu.

Potwierdzenie jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w głosowaniu.

Potwierdzenie jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w głosowaniu.

Potwierdzenie jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w głosowaniu.

PODSUMOWANIE GŁOSOWANIA

Jeśli chcesz oddać głosy na wybrane przez siebie zadania wybierz: "POTWIERDZAM WYBÓR"
Pamiętaj możesz zagłosować tylko raz! Wskaż zadania o zasięgu subregionalnym lub/i powiatowym.

ZADANIA O ZASIĘGU SUBREGIONALNYM:

BRAK WSKAZANYCH ZADAŃ O ZASIĘGU SUBREGIONALNYCH

ZADANIA O ZASIĘGU POWIATOWYM:

BRAK WSKAZANYCH ZADAŃ O ZASIĘGU POWIATOWYM


Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE